Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie uczniów klas pierwszych

12 października w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W krótkim przemówieniu na sali gimnastycznej Pani Dyrektor podziękowała całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły, a także wręczyła swoje nagrody. Do życzeń dla nauczycieli przyłączyli się również członkowie Samorządu Szkolnego, wręczając kwiaty. Dodatkowo uroczystość uświetniła bardzo ciekawa akademia przygotowana przez klasę I C, dla której inspiracją były Mickiewiczowskie „Dziady”.

Po tej części przyszedł czas na kolejną, czyli pasowanie uczniów klas pierwszych oraz ślubowanie na sztandar szkoły. W krótkiej zabawie sprawdzającej wiedzę, poczucie humoru i umiejętności autoprezentacji, klasa II A sprawdziła pierwszaków. W tym roku rywalizację wygrała I T. Gratulujemy!

Bardzo nam miło powitać w naszych szeregach nowych uczniów – życzymy Wam samych sukcesów, satysfakcji i dumy z bycia członkiem wielkiej Rodziny Szkół Tischnerowskich.

BIOL-CHEM NA DIAGNOZIE WRZEŚNIOWEJ Z CHEMII

29 września grupa uczniów z klas 3C i 3D przystąpiła do próbnej matury z chemii, którą przygotowali profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Próbny egzamin maturalny poprzedziła prezentacja multimedialna, w której zostały przedstawione kierunki studiów na Wydziale Chemii UJ. Następnie powitano licznie przybyłych uczniów i rozdzielono ich na dwie sale wykładowe. Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie z arkuszem maturalnym, a dla innych okazja, by sprawdzić poziom swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że to doświadczenie pomoże naszym uczniom w przygotowaniu się do właściwej, majowej matury. Z profesorami UJ niektórzy spotkają się już za kilka tygodni na pierwszych warsztatach powtórkowych z chemii pt. „Ostatni dzwonek przed maturą”.

Śladami rabczańskich Żydów – spacer klasy II B z panem Narcyzem Listkowskim

Gdyby rabczańskie domy mówiły, zdradziłyby niejedną tajemnicę.  Ponieważ jednak milczą, trud  odkrywania przeszłości spada na jej mieszkańców.  Nie każdy chce, nie każdy potrafi, na szczęście są pasjonaci. Na przykład pan Narcyz Listkowski.  Dzięki niemu wiedza na temat Rabki  i jej żydowskich mieszkańców wyłania się z niebytu, a historia przestaje być zimna i anonimowa. Mieli okazję przekonać się o tym uczniowie klasy II B, którzy wraz z wychowawczynią, prof. Tokarczyk-Wróbel, odbyli pieszą wędrówkę po dawnej żydowskiej Rabce.

Dziękujemy panu Narcyzowi za sentymentalny spacer po naszej miejscowości i rzetelny wykład na temat jej  wciąż odkrywanej żydowskiej  historii.

Internetowa rozmowa z holenderskimi uczniami

25 września kilkunastu wybranych uczniów z naszej szkoły wzięło udział w internetowej rozmowie z uczniami holenderskiej szkoły College Den Hulster. Od kiedy ruszyła anglojęzyczna wersja strony internetowej naszego liceum, gdzie między innymi informujemy o otwartości na wymiany międzyszkolne i wszelkiego rodzaju współpracę, szkoły zagraniczne mają możliwość zapoznania się z naszą działalnością i skontaktowania z nami. I tak z okazji międzynarodowego dnia języków, nauczyciel  z Holandii we współpracy z panią profesor Wolską oraz profesor Keating zorganizowali rozmowę poprzez popularny komunikator Skype. Okazała się ona bardzo trafionym pomysłem, a po projekcie otrzymaliśmy z Holandii mail o następującej treści:

My students were very positive about the skype project. They were impressed with your students’ command of the English language and about the way your students had prepared the assignment. Despite some technical issues I feel that the project was successful.

Czytaj dalej

Biolchemy na XII Małopolskiej Nocy Naukowców

28 września 2018 roku 50 uczniów klas biologiczno-chemicznych II LO w Rabce-Zdroju /1c, 2c/ wzięło udział w dwunastej edycji „Małopolskiej Nocy Naukowców” w Krakowie. W tym roku rozpoczęliśmy zajęcia w Instytucie Biologii na Uniwersytecie Pedagogicznym wykładem dr. hab. prof. UP Krzysztofa Pisy „Tajemnice nietoperzy”, a później w grupach odbyły się warsztaty: „Owady i roztocze szkodniki magazynowanych produktów spożywczych – problemem, z którym nie może uporać się świat”, „Co mówią słoje? – Historia zapisana w drewnie”, „Kleszcze – niebezpieczne roztocza. Znaczenie medyczne i weterynaryjne najczęściej występujących w Polsce gatunków kleszczy”, „Detektyw środowiskowy na tropie”. MNN 2018 zakończyliśmy na pokazach, obserwacjach, warsztatach w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR /„Wybrane choroby zwierząt laboratoryjnych”, „Histologiczny i histopatologiczny pokaz tkanek zwierząt – świat mikroskopii”, „Zostań chirurgiem”, „Pokaz obrazów RTG wybranych jednostek chorobowych”, „Osteologia w pigułce, czyli co to za kości?”/ i na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego /„Konie”, „Jak pasożyty opanowują swoich właścicieli?”, „Ryby i ich tajemnice”, „Pod mikroskopem…”, „Prezentacja jaj różnych gatunków drobiu”/. Największą jednak atrakcją okazał się pokaz egzotycznych zwierząt zorganizowany przez sklep zoologiczno-terrarystyczny „Bazyliszek”, podczas którego można było wejść w bezpośredni kontakt z wężem, jeżem, pająkiem czy też… skorpionem.

Zobacz zdjęcia

Geografowie na zajęciach terenowych z geologii

25 września 2018 r. w ramach współpracy II LO z Katedrą Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH na obszarze zrębu tektonicznego Krzemionek i w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka zostały przeprowadzone zajęcia terenowe z geologii. Celem zajęć było poznanie budowy geologicznej południowej części Bramy Krakowskiej oraz struktur tektonicznych występujących na tym obszarze. Krzemionki Podgórskie stanowią izolowany zrąb tektoniczny należący do południowowschodniej części monokliny śląsko-krakowskiej. Powstanie na tym terenie struktur tektonicznych nieciągłych jest wynikiem orogenezy alpejskiej, kiedy to ta część monokliny śląsko-krakowskiej pod wpływem nacisku nasuwających się Karpat rozpadła się szereg różnej wielkości rowów i zrębów tektonicznych. W obrębie zrębu znajduje się utworzony w nieczynnym kamieniołomie Rezerwat Przyrody Nieożywionej Bonarka, który jest jednym z najcenniejszych na terenie Polski i unikatowym w skali europejskiej obiektem geoturystycznym. Szczególnie interesująca jest odsłaniająca się w dnie kamieniołomu powierzchnia abrazyjna ścinająca stropową część wapieni górnojurajskich. Powierzchnia taka powstaje w trakcie licznych transgresji, czyli powolnego wkraczania morza na ląd zbudowany z twardych skał. Uzupełnieniem zajęć terenowych były wykłady na AGH poświęcone czasowi geologicznemu, wybranym metodom określania wieku skał, elementom mineralogii, petrografii i tektoniki. Zajęcia w odkrywce geologicznej jak i na uczelni prowadził dr inż. Piotr Strzeboński.

Zobacz zdjęcia

Mat-fizy w Krakowie

25 września był dla maturzystów z profilu mat-fiz dniem „fizyka-doświadczalnika”. Przedpołudnie uczniowie spędzili w pracowni studenckiej Zakładu Fizyki UR w Krakowie, wykonując doświadczenia pod czujną opieką dr. Piotra Janasa. Wyznaczali, m.in. długość fali światła laserowego, ogniskowe soczewek, współczynniki rozszerzalności różnych materiałów i sprawność urządzeń grzewczych, badali napięcie powierzchniowe oraz widma emisyjne i absorpcyjne gazów i cieczy. Spektrofotometr, refraktometr, ława optyczna, dylatometr, kapilara – te wcześniej abstrakcyjne pojęcia stały się konkretnymi narzędziami pracy fizyka.

Popołudnie wypełniły zajęcia w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema. Tu działanie praw fizyki można było poznawać bardzo obrazowo, często na wesoło i w formie zabawy. Wiele zjawisk z mechaniki, hydrostatyki, magnetyzmu, akustyki i optyki zostało zaprezentowanych i wytłumaczonych w prosty sposób.

Ostatnimi zajęciami były warsztaty z „mroźnej fizyki”. Szereg doświadczeń z suchym lodem i ciekłym azotem zakończyły efektowne pokazy wytwarzania gęstej sztucznej mgły, jaką możemy oglądać często podczas koncertów i pokazów rewiowych.

Zobacz zdjęcia

Biolchemy „pod namiotami” w Beskidzie Wyspowym

W dniach 19-21 września 2018 roku „zjednoczone siły” biol-chemów /2c, 3d/ i ich „miłośnicy” byli na trzydniowej, namiotowej wycieczce w Beskidzie Wyspowym. Pierwszego dnia uczniowie przeszli trasę: Mszana Dolna – Czarny Dział – Ćwilin /nocleg/, drugiego: Ćwilin – Jurków – Mogielica – Krzystonów – Polana Wały /nocleg/, a trzeciego przeszli trasę: Polana Wały – Jasień – Kobylica – Ostra – Mszana Dolna. Jak było? – Ci co byli wiedzą, a Ci co nie byli, niech żałują, pogoda dopisała…

Zobacz zdjęcia

Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Rabki-Zdrój

27 września odbyły się Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Rabki- Zdrój.
Dziewczęta zajęły 2 miejsce drużynowo, a w kategorii indywidualnej: Karolina Smółka – 2 miejsce, Karolina Talip – 5 miejsce, Emilia Ząbek – 6 miejsce. Ponadto udział wzięły również: Weronika Biernat, Dominika Wójciak i Karolina Buksa.
Chłopcy zajęli także 2 miejsce drużynowo, natomiast w kategorii indywidualnej: Bartłomiej Jażdżewski – 4 miejsce, Sebastian Kędzior – 6 miejsce. Ponadto udział wzięli: Jakub Zapała, Łukasz Sawina, Dawid Szczepaniak, Jakub Kosior, Marek Rapta, Sebastian Szymczyk, Adam Lenart. Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom!

Wycieczka do Starego Teatru

25 września uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę szkolną do Krakowa na lekcję teatralną oraz spektakl Teatru Starego. W wyjeździe, który odbył się po lekcjach, udział wzięli uczniowie kilku klas. Wystawiano „Wroga ludu” Henrika Ibsena w reżyserii Jana Klaty. Sztuka ta bazując na paradoksach, wyśmiała ludzkie wady. Najciekawszą jej częścią była improwizacja głównego bohatera – doktora Stockmanna – która ukazała aktualne problemy społeczne.

Jakub Czech, II b

Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski

Zakończył się  projekt  „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”, czyli spuścizny niematerialnej Górali Orawskich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan, Górali Spiskich, Górali Białych, Górali Czarnych i Górali Pienińskich.

Jego celem były naukowe badania terenowe, angażujące miejscową młodzież do napisania minimum 160 prac – literackich lub wizualnych, a konkretnie wywiadów, reportażów i filmów – prezentujących miejscową kulturę. Jury w składzie: Anna Jarzębska, Agnieszka Szuścik, Leszek Rafalski, Łukasz Sochacki, Przemysław Zieliński, Krystyna Kołat wyłoniło 25 laureatów, spośród których aż dwoje uczęszcza do naszej szkoły. Są to Joanna Kozioł z klasy IIb, wyróżniona za pracę o ulicy Garncarskiej w Rabce-Zdroju oraz Dawid Śmieszek z IIc – wyróżniony za współautorstwo filmu  „Kolędowanie u Zagórzan”.

Laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy pozostałych uczniów do wzięcia udziału w następnej  edycji projektu  – o szczegółach poinformują poloniści.

Więcej o tej inicjatywie na stronie http://skarbygorali.pl/

Spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantem

21 września naszą szkołę odwiedził dzielnicowy – starszy sierżant Marek Więzik. Tematem spotkania z uczniami klas pierwszych były zagrożenia związane z dopalaczami oraz odpowiedzialność karna za wykroczenia i przestępstwa w Internecie.

Krakowski Salon Maturzystów

20 września 2018 roku klasy III A i III B pojechały na wycieczkę do Krakowa. Głównym celem wyjazdu był udział w Salonie Maturzystów. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładów na temat procedur związanych z egzaminem dojrzałości, a także spróbować zmierzyć się z maturalnymi zadaniami. Ponadto zapoznali się z zasadami rekrutacji i programem różnych kierunków studiów wielu uczelni krakowskich, takich, jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, AGH oraz innych szkół wyższych z całego kraju. Mamy nadzieję, że zbliżający się czas wyborów okaże się dla nich bardzo owocny i że egzamin maturalny będzie przepustką na wymarzone studia.

Obchody 17 września w Rabce

17 września w Rabce-Zdroju odbyły się miejskie obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz napaści hitlerowskich Niemiec i ZSRR na Polskę.  Poczet Sztandarowy oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego reprezentowali naszą szkołę w tych uroczystościach.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji ofiar w kościele pw. Świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie został odsłonięty pomnik poświęcony Nieznanym Żołnierzom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Na drugą część  uroczystości goście udali się na Deptak Zdrojowy. Tam odbył się Apel Poległych, a Pani Burmistrz przemówiła do zebranych.

Współpraca z Zakładem Fizyki UR w Krakowie

14 września maturzyści z klasy o profilu mat-fiz  wykonywali doświadczenia fizyczne pod nadzorem pracownika Zakładu Fizyki UR w Krakowie,  pana  dr. Piotra Janasa. Zajęcia te – pierwsze dla uczniów klasy 3A – są kontynuacją współpracy z poprzednich lat, w ramach której młodzież II LO korzysta z przyrządów i instrukcji dla studentów. Tym razem zajęcia odbyły się na terenie szkoły, gdyż prowadzący przywiózł ze sobą zestawy ćwiczeniowe. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z pomiarami przy użyciu noniusza, ćwiczyć umiejętność korzystania z instrukcji, wykonywać doświadczenia z użyciem, m.in. piknometru i wagi Mohra, analizować wpływ różnych czynników na otrzymane wyniki. Na następne zajęcia – już za tydzień – jedziemy na pracownię studencką  ZF UR w Krakowie.

Spotkanie z misjonarzem

12 września gościliśmy w szkole o. Grzegorza Janiaka OMI – misjonarza z Madagaskaru oraz p. Iwonę Błaszczyk – wolontariuszkę zaangażowaną w adopcję misyjną. Spotkania odbywały  się podczas zajęć katechetycznych. Poznanie historii Madagaskaru, języka malgaskiego, kultury było pasjonujące. O. Grzegorz w prosty sposób podzielił się z uczniami swoimi radościami, smutkami i trudnościami, zarażając otwarciem się na innych. Również i my dołączyliśmy do grona pomocników misyjnych, dzieląc się tym, co posiadamy. Ofiarowaliśmy kredki, ołówki, pisaki i długopisy, aby dzieci na Madagaskarze mogły poznawać świat ze świadomością, że nie są nikomu obojętne.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

8 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji Narodowego Czytania 2018, które odbyło się w miejskiej bibliotece Rabki-Zdroju. Mieli okazję wysłuchać Przedwiośnia autorstwa Stefana Żeromskiego w interpretacji Radosława Krzyżowskiego – aktora Teatru Starego w Krakowie, burmistrz naszego miasta Ewy Przybyło oraz Łukasza Łęckiego – konferansjera i aktora Teatru Lalek „Rabcio”. Pojawiła się również możliwość zdobycia swojego własnego egzemplarza Przedwiośnia, autografów czytających i okolicznościowego zdjęcia.

Spotkanie z rodzicami

Informujemy, ze pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie rodziców z nauczycielami odbędzie się w czwartek 13 września o godzinie 17.00.

Kiermasz podręczników

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w najbliższy czwartek, tj. 6 września na kiermasz używanych podręczników, który odbędzie się na długiej przerwie na sali gimnastycznej.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019

Zaczął się wrzesień, a wraz z nim zainaugurowaliśmy kolejny rok szkolny. Na sali gimnastycznej odbyło się krótkie powitanie uczniów przez panią Dyrektor, a następnie klasy wraz z wychowawcami udały się do wskazanych sal lekcyjnych. Szczególnie serdecznie witamy w murach naszej szkoły nowych uczniów. Życzymy wszystkim owocnego, pełnego sukcesów i satysfakcji roku nauki.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w poniedziałek na godzinę 9:30.

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

 

Informacje o podręcznikach na rok szkolny 2018/2019 zamieszczone są w pliku do pobrania:

PODRĘCZNIKI-2018-2019.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca zakończył się rok szkolny 2017/2018. Uroczyste obchody rozpoczęły się od okolicznościowego przemówienia pani wicedyrektor, potem nastąpiło uhonorowanie uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Zwieńczeniem imprezy była projekcja satyrycznego filmu wyreżyserowanego przez informatyków z klasy IIt. Do zobaczenia we wrześniu!

Zobacz zdjęcia

 

Klasy mat-fiz-geo na Szlaku Piastowskim

W dniach 11-13 czerwca, uczniowie klas 1a oraz 2a, z profilu matematyczno-geograficzno-fizycznego, wybrali się na wycieczkę krajoznawczo-turystyczną na Pojezierze Wielkopolskie (Szlak Piastowski). Celem zajęć było zapoznanie z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Wielkopolski.
Pierwszego dnia, po nocnej podróży, uczniowie zwiedzili Wielkopolski Park Narodowy, a także spędzili czas nad Jeziorem Kierskim. Drugiego dnia uczniowie odwiedzili Poznań, Ostrów Lednicki, Biskupin, Wenecję oraz gnieźnieńską Katedrę.
Ostatni dzień wycieczki to zwiedzanie Katedry i Starego Miasta w Poznaniu oraz pięknego pałacu rodziny Raczyńskich w Rogalinie i zamku w Kórniku.

Zobacz zdjęcia

Podziękowanie dla szkolnego Koła Miłośników Książki

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2017/18 na ręce opiekunki szkolnego Koła Miłośników Książki – pani prof. Izabeli Zachary spłynęły podziękowania od wychowanków, pracowników i sióstr franciszkanek ze szkoły św. Tereski dla Niewidomych w Rabce-Zdroju. Nadawcy listu dziękują pani prof. Izabeli Zacharze oraz wolontariuszom za czynny udział w spotkaniach czytelniczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju w ramach akcji „Cała Tereska czyta dzieciom”. „Dziękujemy Pani i Uczniom za wrażliwość serca skierowaną ku dzieciom niepełnosprawnym z naszego Ośrodka. Dziękujemy za wsparcie naszej działalności edukacyjno-wychowawczej – za pomysłowość w doborze interesującej lektury, piękne czytanie i otwartość w nawiązaniu relacji w czasie spotkań czytelniczych” – czytamy w liście. My również serdecznie dziękujemy, zarówno pani prof. Izabeli Zacharze, jak i zaangażowanym wolontariuszkom: Dorocie Gace, Dominice Leśnickiej, Annie Pałasz z klasy Ia, Joannie Kozioł, Sylwii Szewczyk, Natalii Rapacz z klasy Ib, Jadwidze Zięie z klasy IIIa, Alicji Białońskiej z klasy IIIb oraz Agnieszce Jugowicz i Michalinie Smoleń z klasy IIIc.

Małopolska Chmura Edukacyjna

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” w obszarze przedmiotów: biologia, geografia, język angielski. Jest to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, który pozwoli naszym uczniom brać udział w zajęciach online prowadzonych przez pracowników krakowskich uczelni wyższych. To świetna okazja zebrania niezbędnych doświadczeń dla wszystkich przygotowujących się do pójścia na studia.

 

Zakończenie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się
w piątek 22.06.2018r. o godzinie 9:00.

 

Wyjazdy katechetyczne

W naszej szkole pod opieką s. Ignis – Lidii Flis od trzech lat młodzież poświęca czas na pogłębianie znajomości Ewangelii – Pisma Świętego. Różnorodność form poznania Słowa Bożego jest bardzo duża: od prostego czytania, rozwoju umiejętności otwarcia na prawdę zawartą w sensach biblijnych, poprzez zaznajamianie z egzegezą, po  modlitwę „Lectio divina”. Wykorzystywany jest do tego czas katechezy, ale nie tylko. Organizowane wyjazdy na „Jerycho Młodych”, jak również na czas dni wyciszenia są ogromną pomocą – Okulice, Tarnów, Zabawa i Wał Ruda – spotkanie z bł. Karoliną Kózka i jej męczeństwem w obronie czystości; Jamna i Zakliczyn. Dzielimy się tymi chwilami zamkniętymi w kadrach naszych zdjęć, które chociaż w małym stopniu pokazują, że człowiek, który czyta Pismo Święte, słucha Słowa Bożego, umie cieszyć się każdą chwilą, widzi piękno świata, dobroć ludzi i potrafi dzielić się tym, co posiada z tymi, którzy są blisko.

Julia Ligarska laureatką Olimpiady Wiedzy Teologicznej

W obecnym roku szkolnym wielu uczniów naszej szkoły brało udział w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich. Julia Ligarska została laureatką (zajmując IV miejsce) w diecezjalnym etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Teologicznej związanej z zagadnieniami dotyczącymi nadziei i pokoju dla Europy w nauczaniu papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka. W dniu 21 maja 2018 roku Julia odebrała uroczyście nagrodę z rąk abp Metropolity Archidiecezji Krakowskiej Marka Jędraszewskiego w Pałacu Biskupim  przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie. Gratulujemy!

Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej SUPERSTAR 2018

8 czerwca w Amfiteatrze w Rabce-Zdroju odbył się finał III Małopolskiego  Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej SUPERSTAR 2018. Organizatorem konkursu było Koło Jordanów/Oddział Katowice PSNJN. Honorowy patronat sprawowali Burmistrz Rabki – Zdroju, Instytut Austriacki Kraków , Goethe-Institut w Krakowie oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE w Warszawie.

Wykonawcy  mogli wykazać się umiejętnościami językowymi oraz muzycznymi. Bardzo ważnym zadaniem konkursu  jest  motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez piosenkę.

Naszą szkołę reprezentowały w finale konkursu dwie solistki Oliwia Duda z klasy I c oraz Angelika Czyszczoń z klasy II b. Występ w finale poprzedziły kwalifikacje. Uczennice  nagrały  przygotowane utwory, które zostały ocenione przez jury i wybrane do etapu końcowego. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy podczas tego konkursu. Tym razem swoimi umiejętnościami wokalnymi i językowymi Oliwia Duda wyśpiewała drugie miejsce. Angelika Czyszczoń za wykonanie swojego utworu przy akompaniamencie gitary otrzymała wyróżnienie .  Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami. Opiekunka uczennic – prof. Anna Kościelniak otrzymała pisemne podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu.

Nasza uczennica młodzieżową mistrzynią Polski w taekwondo olimpijskim

W dniach 26-27 maja w miejscowości Pleszew odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach startowało ponad 100 zawodniczek i zawodników z całej Polski. W swojej kategorii 1 miejsce zajęła nasza uczennica Patrycja Kornaś. Ogromnie się cieszymy i gratulujemy wspaniałego osiągnięcia Patrycji!

Licealiada Powiatowa w Siatkówce Plażowej

4 czerwca odbyła się Licealiada Powiatowa w Siatkówce Plażowej. Wzięło w niej udział 12 drużyn – 6 po stronie chłopców i 6 po stronie dziewcząt. Nie zabrakło także reprezentacji z naszej szkoły.

Dziewczęta zajęły 3 miejsce. Wystąpiły w składzie: Aleksandra Cholewa , Dominika Stolarczyk i Weronika Ryś

Chłopcy z kolei wywalczyli 2 miejsce. Wystąpili w składzie: Tomasz Kowalcze, Damian Bełciak i Jan Pękala.

Gratulujemy dobrych występów!

Oliwia Duda zdobywczynią tytułu „Talent Małopolski 2018”

18 maja w Dobczycach odbył się finał Wojewódzkiego XXXI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAŁOPOLSKI 2018”. Wśród 81 wykonawców znalazła się niezwykle utalentowana muzycznie uczennica naszej szkoły – Oliwia Duda z klasy I c, która zdobyła Nagrodę Główną w postaci tytułu ,,TALENT MAŁOPOLSKI 2018″. To ogromny sukces!

10 czerwca Oliwia wystąpi na Koncercie Laureatów w ,,Piwnicy pod Baranami” w Krakowie.

Debata tischnerowska w PPWSZ w Nowym Targu

11 maja uczniowie z klasy I a i I b wzięli udział w debacie „Wolność Wartości – Wartość Wolności, Aksjologia Współczesności”. Debata odbyła się w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. Celem konferencji była wymiana poglądów dotyczących relacji zachodzących między wolnością a wartością egzystencji ludzkiej w kontekście filozofii księdza profesora Józefa Tischnera. Konferencji towarzyszyła okolicznościowa wystawa portretów księdza profesora autorstwa Mariana Gromody z Ostrowska. Po zakończonych panelach wykładowych uczestnicy udali się do Tischnerówki w Łopusznej, gdzie przedstawiony został film o księdzu Tischnerze.

„Lekcja czytania” z Tygodnikiem Powszechnym

W poniedziałek 21 maja w naszym liceum odbyła się „Lekcja czytania”, czyli inicjatywa edukacyjna przeprowadzona we współpracy z Fundacją Tygodnika Powszechnego. Uczniowie klasy I b oraz II b mieli wyjątkową okazję wziąć udział w zajęciach poświęconych felietonistyce, czyli pograniczu dziennikarstwa i literatury. Prowadzącą była Katarzyna Kubisiowska – dziennikarka Tygodnika Powszechnego związana z działami reportażu oraz kultury, a także biografka Jerzego Pilcha. Po lekcji uczniowie mieli również możliwość zapoznać się z najnowszymi numerami Tygodnika Powszechnego.