Miesięczne archiwum: Kwiecień 2008

III Powiatowe Targi Edukacyjne

   3 kwietnia 2008r.  w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się III Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez MOK Nowy Targ i Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Podczas targów młodzież mogła zapoznać się z ofertami szkół ponadgimnazjalnych.
   Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II c i II d. Duże zainteresowanie wywołały efektowne doświadczenia chemiczne prezentowane przez uczniów klasy biologiczno-chemicznej.

3 rocznica śmierci Jana Pawła II

   Uczniowie klasy II b uczcili pamięć zmarłego przed trzema laty naszego wielkiego Rodaka Jana Pawła II w programie artystycznym  zaprezentowanym 2 kwietnia. Przypomnieli atmosferę pielgrzymek Papieża do ojczyzny a także niezapomniane spotkania z młodzieżą w oknie krakowskiej kurii. Zaprezentowane pieśni, teksty poetyckie i fotografie stały się nie tylko swoistym hołdem dla Papieża – Polaka, ale także świadczą o tym, że pokolenie JP II pamięta…

Apel z okazji Świąt Wielkanocnych

   W pasyjny nastrój Wielkiego Tygodnia wprowadziła nas w zeszłą środę inscenizacja Drogi Krzyżowej w wykonaniu klasy I d. Uczniowie zrezygnowali z dekoracji oraz typowych dla tamtej epoki strojów, co miało podkreślić uniwersalność postaw ludzkich oraz cykliczny charakter dziejów człowieka. Misterium Męki Pańskiej poprzedziła minuta ciszy poświęcona tragicznie zmarłemu absolwentowi naszej szkoły – Krzysztofowi Wójciakowi. Niestety, w tym dniu chwila zadumy nad śmiercią Jezusa miała swe realne, konkretne odniesienie i przez to tym bardziej tragiczną wymowę.

53 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

  Jan Skawski, uczeń kl. Ic zdobył wyróżnienie w 53 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu powiatowym. Podczas swojego występu zaprezentował fragment prozy M. Bułhakowa i balladę J. W. Goethego. W konkursie uczestniczyła także Agnieszka Miśkowiec /kl. Ic/, która zaprezentowała wiersz W. Szymborskiej i prozę H. Sienkiewicza.
Obydwojgu artystom gratulujemy i życzymy sukcesów w następnych konkursach.

Spotkanie z Wojciechem Bonowiczem

   14.03.2008r. odbyło się kolejne  spotkanie przygotowujące uczniów II Liceum Ogólnokształcącego do uroczystości nadania imienia i przybliżające postać Patrona – ks. prof. Józefa Tischnera.
   Naszym gościem był pan Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, dziennikarz, a przede wszystkim znawca życia i twórczości ks. Tischnera. Wojciech Bonowicz  jest autorem książki biograficznej Tischner, opracował także Myśli wyszukane ks. Józefa Tischnera  oraz zbiór jego rozważań religijnych Miłość nas rozumie.

   14.03.2008r. odbyło się kolejne  spotkanie przygotowujące uczniów II Liceum Ogólnokształcącego do uroczystości nadania imienia i przybliżające postać Patrona – ks. prof. Józefa Tischnera.
   Naszym gościem był pan Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta, dziennikarz, a przede wszystkim znawca życia i twórczości ks. Tischnera. Wojciech Bonowicz  jest autorem książki biograficznej Tischner, opracował także Myśli wyszukane ks. Józefa Tischnera oraz zbiór jego rozważań religijnych Miłość nas rozumie.
   W swoim wystąpieniu przedstawił ks. Tischnera jako człowieka gór, tego, który pomaga innym piąć się w górę oraz człowieka Solidarności. Księdzu Tischnerowi zawsze bardzo bliskie było Podhale, cenił górali za ich poczucie godności, góry były dla niego symbolem "wychodzenia ponad", dążenia do czegoś, co zawsze powinno być związane z dobrem drugiego człowieka. Mimo doświadczenia wojny i totalitaryzmu ks. Tischner głosił optymistyczną wizję człowieka: Człowiek jest takim drzewem, które czuje w sobie dobro i dlatego nie chce złych owoców rodzić. 
   Ksiądz-filozof był bliski zwykłym ludziom, umiał ich zaakceptować ze wszystkimi brakami, nie dzielił  na lepszych i gorszych. Miał wspaniałe poczucie humoru, o czym świadczą liczne anegdoty, które przypomniał  pan Bonowicz, kończąc swoje wystąpienie.
   Spotkania zakończyło się hucznymi brawami, a chętni mogli poprosić autora o pamiątkową dedykację .