Miesięczne archiwum: Listopad 2011

Opętanie czy choroba psychiczna?

    Dnia 18 października 2011 roku w naszej szkole odbyła się prelekcja pod tytułem „Opętanie czy choroba psychiczna?”. Została ona poprowadzona przez dr. medycyny Marcina Waligórę, pracownika Collegium Medicum Instytutu Chorób Psychicznych. Celem wykładu było spojrzenie na proces opętania, a także nabycie umiejętności odróżnienia jej od psychotycznych zachowań chorego. Całość prezentacji miała charakter interaktywny. Wyraźnie został podkreślony aspekt moralny i etyczny problemu patogenezy, czyli mechanizmu powstawania choroby.
W imieniu całej społeczności uczniowskiej oraz grona pedagogicznego dziękujemy panu doktorowi Marcinowi Waligórze za bardzo ciekawą prelekcję.


Paula Jędrzejowska (IIc)

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

    W formie montażu słowa, muzyki i obrazów, uczniowie II klasy technikum zaprezentowali swoje refleksje na temat patriotycznego święta, jakim, co oczywiste, jest 11 listopada w Polsce.
Przypomniane wydarzenia historyczne z dziejów Rzeczpospolitej wyeksponowały wybitność wodzów, bohaterstwo żołnierzy, poświęcenie narodu i zaangażowanie artystów – wszystko to, co udowadnia, że Polakowi nieobca jest  troska o kraj  i szczere zaangażowanie w sprawę.

 

Wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim

    W poniedziałek 7 listopada 2011 r. uczniowie klas o profilu humanistyczno-europejskim oraz kilkoro zainteresowanych z innych oddziałów, wzięło udział w pierwszym w tym roku, szkolnym wykładzie w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, poprowadzonym przez dr. Pawła Laidlera.
Na każdy rok szkolny przewidziane są  cztery takie wykłady w języku angielskim. Dotyczyć one będą historii, kultury, polityki, socjologii, prawa i geografii obydwu Ameryk.
Pierwszy z wykładów dotyczył początków Stanów Zjednoczonych i skoncentrowany był przede wszystkim na przedstawieniu  galerii ojców założycieli tego państwa – pierwszych prezydentów, sekretarzy stanu i wybitnych prawników. Zostali oni zaprezentowani  przez wykładowcę w sposób niezwykle barwny, a przy tym wielce realistyczny. Nasi uczniowie, na bieżąco z owymi zagadnieniami, brali czynny udział w wykładzie, aktywnie odpowiadając na zadane przez dr. Laidlera pytania, co wzbudziło uznanie tego wykładowcy.
    Po zajęciach udano się na projekcję filmu „Królowa” do kina Pod Baranami. Tu, poznając styl życia brytyjskiej rodziny królewskiej, uczniowie przestroili swój słuch na brytyjski akcent z wyższych sfer.
Opisany wyjazd to potężna dawka wiedzy na temat historii Stanów Zjednoczonych i realiów życia w Wielkiej Brytanii. Podany w świetnej angielszczyźnie, zadowolił ambitne, humanistyczne umysły uczniów II LO w Rabce-Zdroju.