W czwartek 29 listopada uczniowie klas humanistycznych (w większości) wzięli udział w wykładzie przygotowanym przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.     Wykład w języku angielskim wygłosił dr Paweł Laidler. Tematem zajęć były kulisy niedawnych wyborów prezydenckich w USA. Wykładowca w sposób dokładny, ciekawy i zrozumiały omówił wszystkie aspekty tego wydarzenia. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o tym,  jakie to ma dla nas – Polaków […]

Więcej →

    Joanna Rypel, uczennica klasy 3c biologiczno-chemicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju, została stypendystką Małopolskiej Fundacji Stypendialnej  SAPERE AUSO. Joanna Rypel otrzymała stypendium naukowe za szczególne osiągnięcia naukowe. W roku szkolnym 2011/2012 wygrała zawody   okręgowe  XLI Olimpiady  Biologicznej w Krakowie, a w zawodach centralnych w Warszawie była 16, uzyskując tytuł laureata zawodów III stopnia.

Więcej →

    W dniach 14-16 listopada 2012 roku klasa biologiczno-chemiczna była na wycieczce edukacyjnej w Gorcach. 15 listopada uczniowie klasy 3c II LO wzięli udział w zajęciach w Gorczańskim Parku Narodowym na Hali Długiej pod Turbaczem. Zajęcia prowadził dr inż. Jan Loch, adiunkt Pracowni Naukowo-Edukacyjnej Gorczańskiego Parku Narodowego. Tematem zajęć były „Gorczańskie polany” w kilku aspektach: „Architektura gorczańskich szałasów”, „Dzień w szałasie”, „Funkcje gorczańskich szałasów”, „Zarastanie gorczańskich […]

Więcej →

    W dniach 2 – 5 pażdziernika 2012 r. odbyły się zajęcia terenowe klas mat-fiz-geo o kryptonimie "Głusza". Celem zajęć było zapoznanie  z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Informacje o realizacji przyjętego planu zawiera zamieszczone poniżej sprawozdanie.

Więcej →

    W dniu Święta Niepodległości reprezentanci naszej szkoły udali się na uroczystą mszę do rabczańskiego kościoła pw. św. Teresy. Kazanie wygłoszone przez ks. proboszcza Dariusza Pacułę, o roli rodziny w społeczeństwie, uświadamiało, że to właśnie ona kształtuje młodych obywateli Polski.  Po mszy poczet sztandarowy II LO w Rabce-Zdroju dołączył do uroczystego przemarszu  na cmentarz przy ul. Orkana, gdzie złożono kwiaty  – symboliczne podziękowanie żołnierzom, […]

Więcej →

      11 listopada tego roku przypada 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to było uwieńczeniem wielu lat starań Polaków – ich trudnej drogi do wolności. Dzień ten w naszej szkole został uczczony akademią, przygotowaną przez klasę I technikum. Przedstawiła ona najważniejsze wydarzenia w historii, te, które doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej i które stanowiły próbę wyzwolenia jej spod panowania zaborców. Całości dopełniły […]

Więcej →

     Chcąc przywołać wspomnienie zbrodni, dokonanej na naszych rodakach w I poł. XX wieku, klasy pierwsza i druga profilu humanistycznego 5 listopada br. wzięły udział w projekcie – prelekcji „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.. Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1934-1944”. Prowadzący spotkanie dr Maciej Korkuć, naczelnik Biura Edukacji Narodowej Publicznego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, uświadomił  słuchaczom, że coraz więcej […]

Więcej →

 Regulamin 1.  Organizatorem konkursu fotograficznego jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju. 2.  Uczestnikami konkursu fotograficznego mogą być obecni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju. 3.  Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może zgłosić od jednego do pięciu zdjęć o tematyce przyrodniczej. Zdjęcie musi dotyczyć organizmów żywych /bakterie, rośliny, grzyby, protisty lub zwierzęta, z wyjątkiem człowieka/ w ich naturalnym środowisku bytowania i ma być wykonane na  terenie Polski w okresie  od 1 października 2012 roku do […]

Więcej →

    12 października w naszej szkole odbyły się Dzień Nauczyciela, przygotowany przez klasę IIc, oraz uroczystość ślubowania klas pierwszych, zorganizowana przez klasę IIa.    Tego dnia  o godz. 11.00 cała szkoła – uczniowie oraz pedagodzy – zebrała się na sali gimnastycznej, specjalnie na tę uroczystość przygotowanej, gdzie złożono życzenia wszystkim nauczycielom. Następnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych.    Klasa IIc przygotowała część artystyczną poświęconą pedagogom. Była to […]

Więcej →

    19 września odbyło się uroczyste pożegnanie ks. Włodzimierza Kurka, katechety w roku szkolnym 2011/2012. Uczniowie II LO –  angażujący się także w działalność grupy apostolskiej,  założonej przez księdza Włodzimierza – przygotowali prezentację multimedialną, poświęconą jego licznym szkolnym, i nie tylko, inicjatywom. W ten sposób wszyscy podziękowali księdzu Kurkowi za pełną oddania i pasji pracę. Jeszcze raz życzymy Księdzu, by zawsze czuwała nad nim Opatrzność […]

Więcej →

    28 września uczniowie klas mat-fiz-geo (Ia i IIa) pod opieką profesorów A.Batko-Łazarskiej i Stanisława Osiki wyjechali do Krakowa  na zajęcia w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców. Uczestniczyli w wykładach, pokazach i warsztatach, a także wykonywali  doświadczenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i na AGH.

Więcej →

    Dnia 6 września, a dokładniej w pochmurny czwartek pierwszego tygodnia nauki fuzja klas matematycznych (2-giej i maturalnej) wyruszyła na wycieczkę przedmiotową z fizyki do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. 

Więcej →

      28 września 2012 roku 67 uczniów klas biologiczno-chemicznych II LO wzięło udział w szóstej edycji „Małopolskiej  Nocy Naukowców”. W tym roku rozpoczęliśmy  od zajęć  w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie przenieśliśmy się do Instytutu Nauk o Środowisku UJ. Później przejechaliśmy do Instytutu Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zwiedzaliśmy Pracownię Chemii Sądowej, Pracownię Mikroskopową, Pracownię Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru, Pracownię […]

Więcej →

     W dniach 19-21 września wszelka brać uczniowska pod opieką niedoścignionych  i niepokonanych profesorów – p. Jacka Sobczyka oraz p. Stanisława Osiki – wyruszyła na trzydniowy rajd im. Ignacego Kurzei. Dzielny lud uczący się z II LO wykazał się hartem ducha i przymiotami herosów – niestraszne im były godziny spędzone w zadymionej kurnej chacie czy żmudne rąbanie drewna na opał. Nic nie osłabiło ich ducha. […]

Więcej →

Regulamin konkursu fotograficznego „Ścieżkami ks. prof. Józefa Tischnera 1.  Organizatorem konkursu fotograficznego jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce – Zdroju.2.  Uczestnikami konkursu fotograficznego mogą być obecni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum – placówek tworzących Zespół Szkół w Rabce – Zdroju.3.  Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może zgłosić od jednego do pięciu zdjęć o tematyce związanej  z życiem i działalnością ks. prof. Józefa Tischnera. Do zdjęcia […]

Więcej →

    3 września 2012 roku po dwumiesięcznej przerwie w naszej szkole można było usłyszeć na nowo głosy uczniów. O godzinie 9.30 na sali gimnastycznej zebrało się grono pedagogiczne na czele z Panią Dyrektor, która przedstawiła nowych nauczycieli oraz przywitała zgromadzoną młodzież, w szczególności pierwsze klasy liceum i technikum. Joanna Trybuła (IIb)

Więcej →

     29 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor, która najpierw pogratulowała zgromadzonej młodzieży osiągnięć, by później – wraz z wychowawcami poszczególnych klas – wręczyć nagrody książkowe wzorowym uczniom. Najwyższą średnią w tym roku uzyskał Sylwester Sowa z Ic – 5,77.    Następnie rozdano upominki najlepszym  szkolnym wykonawcom piosenki religijnej: w kategorii solistów zwyciężyła […]

Więcej →

    W odpowiedzi na zaproszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty, skierowane do młodzieży i nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego, uczniowie naszego liceum w składzie: Dominika Knap, Katarzyna Masłowiec, Dawid Żaczek, Karolina Nita, Sylwia Gielata wraz z opiekunem – profesor historii Iwoną Wróbel-Żarnowską – wzięli udział w konferencji inaugurującej projekt  "Losy Polaków na Syberii", realizowany we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a także z Centrum […]

Więcej →

    26 czerwca młodzież II LO i Technikum Informatycznego wzięła udział w brawurowej akcji – wycieczce w niezbadane okolice naszej szkoły, podejmując się penetracji przyległych lasów i pól.     Jedni profesjonalnie pokonywali nierówności terenu, inni „szli na żywioł”. Można powiedzieć, że był  to  uczniowsko-nauczycielski desant z, co prawda nie wody, ale na pewno z powietrza, bo dotarcie do wieży widokowej na Polczakówce umożliwiło obserwację okolicy […]

Więcej →

      Z satysfakcją informujemy, że Dominika Knap z klasy humanistycznej IIb, jest laureatką wojewódzkiego  konkursu „Losy Polaków na Syberii”.      Jej konkursowa praca dotycząca życia na zesłaniu pani Anny Latowickiej z Bielska-Białej i wojennych, tragicznych losów jej rodziny, została napisana pod kierunkiem p. Iwony Wróbel –Żarnowskiej, z pomocą edytorską p. Marka Bekiera.     Dominika została również uhonorowana Nagrodą Starosty Nowotarskiego za osiągnięcia […]

Więcej →

      W ostatnim tygodniu poprzedzającym wakacje 2012 uczniowie II LO odwiedzili Łopuszną, małą miejscowość położoną niedaleko Nowego Targu, gdzie żył i tworzył patron naszej szkoły, ks. prof. Józef Tischner.     W Łopusznej młodzież złożyła wiązanki kwiatów na grobie Księdza Profesora, następnie w starym, wiejskim kościółku wysłuchała nagrania jednego ze sławnych kazań śp. Księdza.     W „Tischnerówce” zaś obejrzała pamiątki po Profesorze i miała przyjemność wysłuchać anegdot na jego […]

Więcej →

    23 maja 2012 r. na strzelnicy LOK-u w Nowym Targu odbyły się zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. W zajęciach brali udział uczniowie klas drugich II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego. Najlepsze wyniki w strzelaniu z karabinka sportowego na odległość 50 metrów uzyskali następujący uczniowie: 1. Janosz Dorota           II c2. Kosek Jakub              II t3. Czyszczoń Klaudia    II c4. […]

Więcej →

I miejsce w konkursie „Organizm w swoim środowisku” fot. Joanna Rypel     19 osobowe Jury konkursu fotograficznego „Organizm w swoim środowisku” /pracownicy Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju/ pod przewodnictwem Dyrektor szkoły mgr Ireny Jaworskiej 14 czerwca 2012 roku dokonało oceny 27 zdjęć zgłoszonych do konkursu. Najwyższą ocenę uzyskało zdjęcie autorstwa Joanny Rypel  /14 głosów na 19/, ponadto wyróżniono 3 zdjęcia /po 7 głosów/ wykonane przez Joannę Trybułę, Aleksandrę […]

Więcej →

     Sylwester Sowa, uczeń klasy I c, został laureatem XVIII Krakowskiego Konkursu Fizycznego. W nagrodę Sylwester otrzymał roczną licencję na e-learningowy multimedialny kurs fizyki i staż w Zakładzie Nanostruktur i Nanotechnologii na Wydziale Fizyki UJ pod kierownictwem dr Szymona Godlewskiego. Uczeń przygotowywał się do konkursu pod opieką prof. A. Batko-Łazarskiej. Gratulujemy!

Więcej →

    17 maja 2012 roku  uczniowie klas biologiczno-chemicznych /1c, 2c/ wzięli udział w pokazach kriogenicznych, które odbyły się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazy składały się z krótkiego wykładu na temat historii skraplania gazów i zastosowań kriogeniki oraz szeregu doświadczeń przedstawiających niezwykłe właściwości substancji w niskich temperaturach. Później  odbyły się zajęcia w Muzeum Zoologicznym, w którym znajduje się licząca około 7000 eksponatów wystawa zwierząt z większości […]

Więcej →

Regulamin1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.2. Uczestnikami  konkursu  fotograficznego  mogą  być obecni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju. 3. Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może zgłosić  od  jednego do pięciu zdjęć o tematyce przyrodniczej. Zdjęcie musi dotyczyć organizmów żywych /bakterie, rośliny, grzyby, protisty lub zwierzęta, z wyjątkiem człowieka/ w ich naturalnym środowisku […]

Więcej →

    Dnia 18 kwietnia 2012 roku w całej Polsce odbyły się eliminacje  II edycji Międzynarodowego Konkursu „Młodzież w lasach Europy – Young People in European Forests”. Łącznie w eliminacjach w całej Polsce wzięło udział 2315 zespołów uczniów z 506 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym 4 zespoły z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju. Zespół uczennic klasy 1c biologiczno-chemicznej w składzie: Joanna Wiergowska, Edyta Mołoczniak i Anna Świerk […]

Więcej →

      25 czerwca 2012 w naszej szkole odbył się I Przegląd Pieśni Religijnej pt. „Śpiewam dla Ciebie”. Uroczystość ta składała się z dwóch części: części konkursowej i części uwielbienia. Do konkursu stanęło wielu wykonawców. Ich występ został poddany ocenie Jury (p. Justyna Burmistrz, ks. Włodzimierz Kurek, p. Anna Tokarczyk – Wróbel oraz uczeń klasy 2a – Szczepan Bal), lecz dopiero w piątek, podczas […]

Więcej →

    Historię uchwalenia Konstytucji 3 maja przypomniała nam klasa It, która z tej okazji przygotowała w zeszły czwartek akademię. Był to krótki, ale treściwy montaż słowno – muzyczny, który w dostępny sposób przedstawił najważniejsze fakty historyczne i wskazał podstawowe punkty konstytucji. Wszystko to wzbogacone zostało recytacją znanych wierszy oraz śpiewem takich pieśni jak „Polonez 3 maja” czy „Witaj maj”. Justyna Burmistrz

Więcej →

     27 kwietnia 2012 w naszej szkole o godzinie 12.00 odbył się Dzień Otwarty dla gimnazjalistów z okolicznych miejscowości. Gości powitała bardzo serdecznie Pani Dyrektor, przy okazji zachęcając wszystkich do zapoznania się z opublikowanym właśnie w Gazecie Krakowskiej rankingiem szkół ponadgimnazjalnych, w którym nasze LO zajęło I miejsce, pokonując inne szkoły powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. Następnie wszyscy przybyli mogli obejrzeć prezentacje multimedialne poszczególnych profili […]

Więcej →

    27 kwietnia 2012 roku maturzyści odebrali z rąk dyrekcji i wychowawców świadectwa ukończenia szkoły, a niektórzy, za wysokie wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły, także nagrody książkowe. Po otrzymaniu tych dokumentów głos zabrali absolwenci, którzy dziękowali gronu pedagogicznemu za wszystkie lata nauki oraz bardzo dobre przygotowanie do matury. Zobacz wszystkie zdjęcia 

Więcej →

     W dniach 21-23 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbyły się zawody III stopnia XLI Olimpiady Biologicznej. W etapie centralnym startowało 102 uczniów z całej Polski, w tym uczennica klasy 2c Joanna Rypel. Joanna Rypel zakwalifikowała się do etapu ustnego zawodów i uzyskała tytuł laureata. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN Joanna Rypel zostaje zwolniona z egzaminu maturalnego z biologii (matura 2013) i otrzymuje 100% z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na […]

Więcej →

    Dnia 12 kwietnia 2012 r. uczniowie klas pierwszych o rozszerzonym programie nauczania fizyki i geografii brali udział w zajęciach  w Planetarium Śląskim, Stacji Klimatologicznej, Stacji Sejsmologicznej i w Obserwatorium Astronomicznym. 

Więcej →