Roczne archiwum: 2012

Klasy humanistyczne na wykładach akademickich w języku angielskim

 

   W czwartek 29 listopada uczniowie klas humanistycznych (w większości) wzięli udział w wykładzie przygotowanym przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    Wykład w języku angielskim wygłosił dr Paweł Laidler. Tematem zajęć były kulisy niedawnych wyborów prezydenckich w USA. Wykładowca w sposób dokładny, ciekawy i zrozumiały omówił wszystkie aspekty tego wydarzenia. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o tym,  jakie to ma dla nas – Polaków –  znaczenie.
    Zajęcia poprzedzała projekcja filmu pt. „Jak zostać królem", co doskonale wpisało się  w tematykę wysłuchanego wykładu.
    Był to pierwszy zorganizowany w tym roku wyjazd profilu na zajęcia w języku angielskim. Na ten rok szkolny przewidziane są jeszcze trzy takie wykłady w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, których tematy dotyczyć będą państw obu Ameryk.

Justyna Filar (IIb)

Stypendium naukowe SAPERE AUSO dla Joanny Rypel

    Joanna Rypel, uczennica klasy 3c biologiczno-chemicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju, została stypendystką Małopolskiej Fundacji Stypendialnej  SAPERE AUSO. Joanna Rypel otrzymała stypendium naukowe za szczególne osiągnięcia naukowe. W roku szkolnym 2011/2012 wygrała zawody   okręgowe  XLI Olimpiady  Biologicznej w Krakowie, a w zawodach centralnych w Warszawie była 16, uzyskując tytuł laureata zawodów III stopnia.

Biol-chem na zajęciach edukacyjnych na Hali Długiej pod Turbaczem

    W dniach 14-16 listopada 2012 roku klasa biologiczno-chemiczna była na wycieczce edukacyjnej w Gorcach. 15 listopada uczniowie klasy 3c II LO wzięli udział w zajęciach w Gorczańskim Parku Narodowym na Hali Długiej pod Turbaczem. Zajęcia prowadził dr inż. Jan Loch, adiunkt Pracowni Naukowo-Edukacyjnej Gorczańskiego Parku Narodowego. Tematem zajęć były „Gorczańskie polany” w kilku aspektach: „Architektura gorczańskich szałasów”, „Dzień w szałasie”, „Funkcje gorczańskich szałasów”, „Zarastanie gorczańskich polan”, „Ptaki gorczańskich polan”, „Świat owadów”.

Zobacz zdjęcia

Wycieczka klas matematyczno-fizyczno-geograficznych w Bieszczady

    W dniach 2 – 5 pażdziernika 2012 r. odbyły się zajęcia terenowe klas mat-fiz-geo o kryptonimie "Głusza". Celem zajęć było zapoznanie  z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Informacje o realizacji przyjętego planu zawiera zamieszczone poniżej sprawozdanie.


Miejskie obchody Święta Niepodległości

    W dniu Święta Niepodległości reprezentanci naszej szkoły udali się na uroczystą mszę do rabczańskiego kościoła pw. św. Teresy. Kazanie wygłoszone przez ks. proboszcza Dariusza Pacułę, o roli rodziny w społeczeństwie, uświadamiało, że to właśnie ona kształtuje młodych obywateli Polski.  Po mszy poczet sztandarowy II LO w Rabce-Zdroju dołączył do uroczystego przemarszu  na cmentarz przy ul. Orkana, gdzie złożono kwiaty  – symboliczne podziękowanie żołnierzom, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej lub byli ofiarami  wojennych wyroków śmierci. Następnie pani burmistrz miasta odczytała fragment listu przedstawiającego tych rabczan, którzy dzielnie walczyli o niepodległą Polskę. Zakończeniem dnia był koncert lokalnej orkiestry dętej, hucznie kończący oficjalne obchody Święta Niepodległości.
11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Dzień odzyskania niepodległości w Polsce obchodzony jest corocznie, ku czci tych, dzięki którym możemy żyć dziś w wolnym kraju. W tym dniu przypominamy sobie, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są czymś trwałym – są czymś, co trzeba pielęgnować.

Beata Pyka  (IIa)

Szkolne obchody Święta Niepodległości

      11 listopada tego roku przypada 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to było uwieńczeniem wielu lat starań Polaków – ich trudnej drogi do wolności. Dzień ten w naszej szkole został uczczony akademią, przygotowaną przez klasę I technikum. Przedstawiła ona najważniejsze wydarzenia w historii, te, które doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej i które stanowiły próbę wyzwolenia jej spod panowania zaborców. Całości dopełniły patriotyczne pieśni oraz wiersze, wprowadzające nastrój powagi, skłaniające do zadumy nad losami tych, którzy oddali życie w imię wolnej Polski. Akademia zakończyła się odśpiewaniem „Roty” – prawdziwego manifestu polskości. Utwór ten przypomina o potrzebie budzenia poczucia tożsamości narodowej i uświadamia, że bycie Polakiem to duma, ale i obowiązki.


Justyna Kubińska (IIc)

Klasy humanistyczne na konferencji naukowej

     Chcąc przywołać wspomnienie zbrodni, dokonanej na naszych rodakach w I poł. XX wieku, klasy pierwsza i druga profilu humanistycznego 5 listopada br. wzięły udział w projekcie – prelekcji „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.. Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1934-1944”.
Prowadzący spotkanie dr Maciej Korkuć, naczelnik Biura Edukacji Narodowej Publicznego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, uświadomił  słuchaczom, że coraz więcej młodych ludzi zapomina o dramatycznych wydarzeniach XX w., o tragediach, które dotknęły naszych przodków.  Dlatego celem projektu jest kultywowanie pamięci o zdarzeniach, poszukiwanie prawdy o nich i budowanie świadomości narodowej w młodym pokoleniu.
Spotkanie było również  niepowtarzalną okazją, by wysłuchać wzruszających wspomnień ludzi żyjących  w czasach II wojny światowej.

Klaudia Hadwiczak (IIb)


Założenia projektu i jego  regulamin możemy znaleźć na stronie: www.ipn.gov.pl

 

Konkurs fotograficzny „Jesienno-zimowe spotkanie z przyrodą”

 Regulamin

1.  Organizatorem konkursu fotograficznego jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.

2.  Uczestnikami konkursu fotograficznego mogą być obecni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.

3.  Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może zgłosić od jednego do pięciu zdjęć o tematyce przyrodniczej. Zdjęcie musi dotyczyć organizmów żywych /bakterie, rośliny, grzyby, protisty lub zwierzęta, z wyjątkiem człowieka/ w ich naturalnym środowisku bytowania i ma być wykonane na  terenie Polski w okresie  od 1 października 2012 roku do 28 lutego 2013 roku.

Dzień Nauczyciela i ślubowanie klas pierwszych

    12 października w naszej szkole odbyły się Dzień Nauczyciela, przygotowany przez klasę IIc, oraz uroczystość ślubowania klas pierwszych, zorganizowana przez klasę IIa.
    Tego dnia  o godz. 11.00 cała szkoła – uczniowie oraz pedagodzy – zebrała się na sali gimnastycznej, specjalnie na tę uroczystość przygotowanej, gdzie złożono życzenia wszystkim nauczycielom. Następnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych.
    Klasa IIc przygotowała część artystyczną poświęconą pedagogom. Była to muzyczna interpretacja każdego z przedmiotów szkolnych oraz swoisty koncert życzeń.
    Niespodzianką dla pierwszaków było komiczne przedstawienie przygotowane przez IIa, będące  parodią szkolnych lekcji, na szczęście – jak podkreślili wykonawcy – lekcji, których osobiści nie znają.


Ewelina Dudzik (Ia)

 

Zobacz zdjęcia

Pożegnanie księdza Włodzimierza Kurka

    19 września odbyło się uroczyste pożegnanie ks. Włodzimierza Kurka, katechety w roku szkolnym 2011/2012. Uczniowie II LO –  angażujący się także w działalność grupy apostolskiej,  założonej przez księdza Włodzimierza – przygotowali prezentację multimedialną, poświęconą jego licznym szkolnym, i nie tylko, inicjatywom. W ten sposób wszyscy podziękowali księdzu Kurkowi za pełną oddania i pasji pracę.
Jeszcze raz życzymy Księdzu, by zawsze czuwała nad nim Opatrzność Boża oraz  by mile wspominał Zespół Szkół w Rabce-Zdroju.


Joanna Trybuła (IIb)

Fizycy na Małopolskiej Nocy Naukowców

    28 września uczniowie klas mat-fiz-geo (Ia i IIa) pod opieką profesorów A.Batko-Łazarskiej i Stanisława Osiki wyjechali do Krakowa  na zajęcia w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców. Uczestniczyli w wykładach, pokazach i warsztatach, a także wykonywali  doświadczenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i na AGH.

Zajęcia w Ogrodzie Doświadczeń

    Dnia 6 września, a dokładniej w pochmurny czwartek pierwszego tygodnia nauki fuzja klas matematycznych (2-giej i maturalnej) wyruszyła na wycieczkę przedmiotową z fizyki do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. 

VI Małopolska Noc Naukowców z udziałem biol-chemu

      28 września 2012 roku 67 uczniów klas biologiczno-chemicznych II LO wzięło udział w szóstej edycji „Małopolskiej  Nocy Naukowców”. W tym roku rozpoczęliśmy  od zajęć  w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie przenieśliśmy się do Instytutu Nauk o Środowisku UJ. Później przejechaliśmy do Instytutu Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zwiedzaliśmy Pracownię Chemii Sądowej, Pracownię Mikroskopową, Pracownię Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru, Pracownię Spektroskopii Laserowej i Pracownię Rentgenograficzną. Część grupy w tym czasie była na zajęciach w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Małopolską Noc Naukowców zakończyliśmy w Uniwersytecie Rolniczym w Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, gdzie „poskramialiśmy węże”, „niańczyliśmy pisklęta” i „tresowaliśmy świnki morskie”.

Zobacz zdjęcia

 

XI Szkolny Rajd Górski

     W dniach 19-21 września wszelka brać uczniowska pod opieką niedoścignionych  i niepokonanych profesorów – p. Jacka Sobczyka oraz p. Stanisława Osiki – wyruszyła na trzydniowy rajd im. Ignacego Kurzei. Dzielny lud uczący się z II LO wykazał się hartem ducha i przymiotami herosów – niestraszne im były godziny spędzone w zadymionej kurnej chacie czy żmudne rąbanie drewna na opał. Nic nie osłabiło ich ducha. Dotrwali aż do piątku. Wtedy to na Górze Potaczkowej odbyło się zakończenie rajdu. Miłujący pokój nauczyciele oceniali tam tytaniczne zmagania klas w konkursie wiedzy o patronie wyprawy, przeciąganiu liny oraz śpiewie. Krzepiąca grochówka oraz pieczona kiełbasa dodały wszystkim sił.
Pokój i braterstwo zostały pogłębione!

Krzysztof Cieniawski (IIIa)

Zobacz zdjęcia cz. 1

Zobacz zdjęcia cz. 2

Konkurs fotograficzny „Ścieżkami ks. prof. Józefa Tischnera

Regulamin konkursu fotograficznego „Ścieżkami ks. prof. Józefa Tischnera

1.  Organizatorem konkursu fotograficznego jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce – Zdroju.
2.  Uczestnikami konkursu fotograficznego mogą być obecni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum – placówek tworzących Zespół Szkół w Rabce – Zdroju.
3.  Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może zgłosić od jednego do pięciu zdjęć o tematyce związanej  z życiem i działalnością ks. prof. Józefa Tischnera. Do zdjęcia należy dołączyć dobrany cytat z pism patrona II LO.

Rozpoczęcie roku 2012/2013

zdjęcie pobrano ze strony http://www.twpwyszkow.pl

    3 września 2012 roku po dwumiesięcznej przerwie w naszej szkole można było usłyszeć na nowo głosy uczniów. O godzinie 9.30 na sali gimnastycznej zebrało się grono pedagogiczne na czele z Panią Dyrektor, która przedstawiła nowych nauczycieli oraz przywitała zgromadzoną młodzież, w szczególności pierwsze klasy liceum i technikum.

Joanna Trybuła (IIb)

Zakończył się rok szkolny 2011/2012

     29 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor, która najpierw pogratulowała zgromadzonej młodzieży osiągnięć, by później – wraz z wychowawcami poszczególnych klas – wręczyć nagrody książkowe wzorowym uczniom. Najwyższą średnią w tym roku uzyskał Sylwester Sowa z Ic – 5,77.
    Następnie rozdano upominki najlepszym  szkolnym wykonawcom piosenki religijnej: w kategorii solistów zwyciężyła Gabriela Kozioł z IIc,  w kategorii zespołów – ex aequo IIa i IIc, a najlepszy duet stworzyły Katarzyna WojtyczkoPatrycja Stachura z Ic. Wyróżnienia przyznano Klaudii Smoleńduetowi Klaudii Hadwiczak i Katarzyny Świerczek z klasy Ib.
    Na zakończenie klasa IIa zabrała wszystkich w podróż dookoła świata, m.in. do Japonii, Afryki, a nawet na Dziki Zachód. Okolicznościowe przedstawienie ukazywało blaski i cienie wakacyjnego podróżowania oraz udowadniało, że najważniejsze jest nie to, gdzie spędzamy wakacje, ale z kim. 
Udanego odpoczynku!

Joanna Trybuła (Ib)

Zobacz zdjęcia

Zestaw podręczników na rok szkolny 2012/2013

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Projekt „Losy Polaków na Syberii” zakończony sukcesem naszej uczennicy!

    W odpowiedzi na zaproszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty, skierowane do młodzieży i nauczycieli szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego, uczniowie naszego liceum w składzie: Dominika Knap, Katarzyna Masłowiec, Dawid Żaczek, Karolina Nita, Sylwia Gielata wraz z opiekunem – profesor historii Iwoną Wróbel-Żarnowską – wzięli udział w konferencji inaugurującej projekt  "Losy Polaków na Syberii", realizowany we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, a także z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Krakowie.
 

Dominika Knap (IIb)
 

Już prawie wakacje!

    26 czerwca młodzież II LO i Technikum Informatycznego wzięła udział w brawurowej akcji – wycieczce w niezbadane okolice naszej szkoły, podejmując się penetracji przyległych lasów i pól.
    Jedni profesjonalnie pokonywali nierówności terenu, inni „szli na żywioł”. Można powiedzieć, że był  to  uczniowsko-nauczycielski desant z, co prawda nie wody, ale na pewno z powietrza, bo dotarcie do wieży widokowej na Polczakówce umożliwiło obserwację okolicy z wysokości aż 25 metrów.
    Wypad można określić mianem lekcji przyrody w terenie. Po dokonaniu rozpoznania młodzież wróciła do domu na pewno bogatsza w tę wiedzę, że
wybór II LO był strzałem w dziesiątkę, bo jest to prawdopodobnie jedna z najpiękniej usytuowanych szkół w Polsce 🙂
 

Sukcesy

  

   Z satysfakcją informujemy, że Dominika Knap z klasy humanistycznej IIb, jest laureatką wojewódzkiego  konkursu „Losy Polaków na Syberii”
    Jej konkursowa praca dotycząca życia na zesłaniu pani Anny Latowickiej z Bielska-Białej i wojennych, tragicznych losów jej rodziny, została napisana pod kierunkiem p. Iwony Wróbel –Żarnowskiej, z pomocą edytorską p. Marka Bekiera.
    Dominika została również uhonorowana Nagrodą Starosty Nowotarskiego za osiągnięcia w nauce.
Podwójnie gratulujemy!

 

Tischnerówka

 

    W ostatnim tygodniu poprzedzającym wakacje 2012 uczniowie II LO odwiedzili Łopuszną, małą miejscowość położoną niedaleko Nowego Targu, gdzie żył i tworzył patron naszej szkoły, ks. prof. Józef Tischner.
    W Łopusznej młodzież złożyła wiązanki kwiatów na grobie Księdza Profesora, następnie w starym, wiejskim kościółku wysłuchała nagrania jednego ze sławnych kazań śp. Księdza.     W „Tischnerówce” zaś obejrzała pamiątki po Profesorze i miała przyjemność wysłuchać anegdot na jego temat, autorstwa p. Kazimierza Tischnera – brata – oraz p. Marii Derek – przyjaciółki rodziny.
    Mój krajobraz fundamentalny bierze się z gór i trochę z szumu Dunajca – pisał Józef Tischner. Dziś II LO przekonało się o tym naocznie.

Klaudia Hadwiczak (Ib)

Zobacz zdjęcia

Zespół Szkół zdobył tytuł Bezpiecznej Szkoły

Szkolenie strzeleckie 2012

    23 maja 2012 r. na strzelnicy LOK-u w Nowym Targu odbyły się zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. W zajęciach brali udział uczniowie klas drugich II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego. Najlepsze wyniki w strzelaniu z karabinka sportowego na odległość 50 metrów uzyskali następujący uczniowie:

1. Janosz Dorota           II c
2. Kosek Jakub              II t
3. Czyszczoń Klaudia    II c
4. Miśkowiec Paulina    II b
5. Sularz Sławomir       II b
6. Skawska Aleksandra  II c
    Pyka Piotr                 II b
    Knapczyk Michał      II t

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

I miejsce w konkursie „Organizm w swoim środowisku” fot. Joanna Rypel

    19 osobowe Jury konkursu fotograficznego „Organizm w swoim środowisku” /pracownicy Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju/ pod przewodnictwem Dyrektor szkoły mgr Ireny Jaworskiej 14 czerwca 2012 roku dokonało oceny 27 zdjęć zgłoszonych do konkursu. Najwyższą ocenę uzyskało zdjęcie autorstwa Joanny Rypel  /14 głosów na 19/, ponadto wyróżniono 3 zdjęcia /po 7 głosów/ wykonane przez Joannę Trybułę, Aleksandrę MuchęJoannę Rypel. Gratulujemy!

XVIII Krakowski Konkurs Fizyczny

     Sylwester Sowa, uczeń klasy I c, został laureatem XVIII Krakowskiego Konkursu Fizycznego. W nagrodę Sylwester otrzymał roczną licencję na e-learningowy multimedialny kurs fizyki i staż w Zakładzie Nanostruktur i Nanotechnologii na Wydziale Fizyki UJ pod kierownictwem dr Szymona Godlewskiego. Uczeń przygotowywał się do konkursu pod opieką prof. A. Batko-Łazarskiej. Gratulujemy!

Pokazy kriogeniczne + Muzeum Zoologiczne

    17 maja 2012 roku  uczniowie klas biologiczno-chemicznych /1c, 2c/ wzięli udział w pokazach kriogenicznych, które odbyły się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazy składały się z krótkiego wykładu na temat historii skraplania gazów i zastosowań kriogeniki oraz szeregu doświadczeń przedstawiających niezwykłe właściwości substancji w niskich temperaturach. Później  odbyły się zajęcia w Muzeum Zoologicznym, w którym znajduje się licząca około 7000 eksponatów wystawa zwierząt z większości grup systematycznych.

Zobacz zdjęcia

Konkurs fotograficzny „Organizm w swoim środowisku”

Regulamin
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.
2. Uczestnikami  konkursu  fotograficznego  mogą  być obecni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.
3. Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może zgłosić  od  jednego do pięciu zdjęć o tematyce przyrodniczej. Zdjęcie musi dotyczyć organizmów żywych /bakterie, rośliny, grzyby, protisty lub zwierzęta, z wyjątkiem człowieka/ w ich naturalnym środowisku bytowania i ma być wykonane na terenie Polski.

3 miejsce w Małopolsce a 30 w Polsce

    Dnia 18 kwietnia 2012 roku w całej Polsce odbyły się eliminacje  II edycji Międzynarodowego Konkursu „Młodzież w lasach Europy – Young People in European Forests”. Łącznie w eliminacjach w całej Polsce wzięło udział 2315 zespołów uczniów z 506 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym 4 zespoły z II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju. Zespół uczennic klasy 1c biologiczno-chemicznej w składzie: Joanna Wiergowska, Edyta Mołoczniak Anna Świerk uzyskał doskonały wynik. Uczennice klasy 1c zdobyły 3 miejsce w Małopolsce /ex aequo z uczniami z Zespołu Szkół w Czarnej/. W rankingu ogólnopolskim był to 10 wynik punktowy, który ostatecznie dał 30 miejsce w Polsce.

I Przegląd Pieśni Religijnej

 

    25 czerwca 2012 w naszej szkole odbył się I Przegląd Pieśni Religijnej pt. „Śpiewam dla Ciebie”. Uroczystość ta składała się z dwóch części: części konkursowej i części uwielbienia. Do konkursu stanęło wielu wykonawców. Ich występ został poddany ocenie Jury (p. Justyna Burmistrz, ks. Włodzimierz Kurek, p. Anna Tokarczyk – Wróbel oraz uczeń klasy 2a – Szczepan Bal), lecz dopiero w piątek, podczas rozdania świadectw, wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone, a nagrody rozdane.
Część druga była adoracją Najświętszego Sakramentu, w trakcie której modliła się cała szkoła przy akompaniamencie muzyków z Grupy Apostolskiej. Serdecznie dziękujemy księdzu Włodzimierzowi Kurkowi, który był inicjatorem, organizatorem i sercem tego wydarzenia. 

Paula Jędrzejowska (2c)

Zobacz zdjęcia

Konstytucja 3 maja

    Historię uchwalenia Konstytucji 3 maja przypomniała nam klasa It, która z tej okazji przygotowała w zeszły czwartek akademię. Był to krótki, ale treściwy montaż słowno – muzyczny, który w dostępny sposób przedstawił najważniejsze fakty historyczne i wskazał podstawowe punkty konstytucji. Wszystko to wzbogacone zostało recytacją znanych wierszy oraz śpiewem takich pieśni jak „Polonez 3 maja” czy „Witaj maj”.

Justyna Burmistrz

Dzień Otwarty

     27 kwietnia 2012 w naszej szkole o godzinie 12.00 odbył się Dzień Otwarty dla gimnazjalistów z okolicznych miejscowości. Gości powitała bardzo serdecznie Pani Dyrektor, przy okazji zachęcając wszystkich do zapoznania się z opublikowanym właśnie w Gazecie Krakowskiej rankingiem szkół ponadgimnazjalnych, w którym nasze LO zajęło I miejsce, pokonując inne szkoły powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. Następnie wszyscy przybyli mogli obejrzeć prezentacje multimedialne poszczególnych profili i wysłuchać na ich temat krótkich wykładów. Najpierw zaprezentowała się klasa matematyczno-fizyczno-geograficzna, dalej humanistyczna, potem biologiczno-chemiczna, a na końcu – Technikum Informatyczne.

Pożegnanie III klas

    27 kwietnia 2012 roku maturzyści odebrali z rąk dyrekcji i wychowawców świadectwa ukończenia szkoły, a niektórzy, za wysokie wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły, także nagrody książkowe. Po otrzymaniu tych dokumentów głos zabrali absolwenci, którzy dziękowali gronu pedagogicznemu za wszystkie lata nauki oraz bardzo dobre przygotowanie do matury.

Zobacz wszystkie zdjęcia
 

Joanna Rypel laureatką zawodów centralnych XLI Olimpiady Biologicznej

     W dniach 21-23 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbyły się zawody III stopnia XLI Olimpiady Biologicznej. W etapie centralnym startowało 102 uczniów z całej Polski, w tym uczennica klasy 2c Joanna Rypel. Joanna Rypel zakwalifikowała się do etapu ustnego zawodów i uzyskała tytuł laureata.
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN Joanna Rypel zostaje zwolniona z egzaminu maturalnego z biologii (matura 2013) i otrzymuje 100% z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tytuł laureata zawodów centralnych jest także równoznaczny z otrzymaniem maksymalnego wyniku kwalifikacji na wszystkie studia i otwiera drzwi na większość uczelni w Polsce (gdzie uwzględniany jest wynik maturalny z biologii), w tym Uniwersytet Jagielloński.

Zajęcia w Planetarium Śląskim

    Dnia 12 kwietnia 2012 r. uczniowie klas pierwszych o rozszerzonym programie nauczania fizyki i geografii brali udział w zajęciach  w Planetarium Śląskim, Stacji Klimatologicznej, Stacji Sejsmologicznej i w Obserwatorium Astronomicznym.