Miesięczne archiwum: Marzec 2012

Projekt UE

 

  

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH POWIATU NOWOTARSKIEGO: ZS W RABCE-ZDROJU 
ORAZ SOSW W NOWYM TARGU


Wartość całkowita projektu: 1 834 566,92 zł.

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 438 463,94 zł.

Projekt nr MRPO.07.02.00-12-194/10

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Priorytet 7: Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 7.2: Poprawa jakości  powietrza i zwiększenie  wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

CEL PROJEKTU:

 • poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na terenie Powiatu Nowotarskiego poprzez wymianę urządzeń ciepłowniczych oraz realizację towarzyszących prac termomodernizacyjnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz w budynku Zespołu Szkół 
  w Rabce-Zdroju. 

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • SOSW – wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o., przebudowa kotłowni;
 • ZS – termomodernizacja budynku, wymiana instalacji c.o. i przebudowa kotłowni.

OKRES REALIZACJI:

 • 25.02.2009 r. – 31.12.2011 r. 

STAN REALIZACJI:

 • 07.12.2010 r. – wybór projektu do dofinansowania (Uchwała Nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego);
 • 28.12.2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;
 • 15.02.2011 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;
 • 10.06.2011 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;
 • 03.11.2011 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu;
 • 16.01.2012 r. – podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład z fizyki

     Gaudeamus Mater Polonia… Genialny Roman Łazarski – doktorant obecnie mieszkający w Jenie – poprowadził wykład praktyczny z zastosowania niezwykle trudnych całek w fizyce. Sala została wypełniona po brzegi przedstawicielami aktywu uczącego się w szkole zarówno rolniczego, jak i robotniczego pochodzenia. Adiunkt Łazarski – z urodzenia fizyk, z wykształcenia chemik, pracujący jako programista na wydziale astronomii sławnego uniwersytetu "im. Friedricha-Schillera" przekazał swoim słuchaczom tajniki wiedzy, które niezwykle ułatwią im dalszą walkę o wykształcenie techniczne. Dzielni przodownicy nauki brali praktyczny udział w wykładzie, zmagając się z nietuzinkowym przykładem sputnika w kosmosie, obrotowego walca czy wprost porażających ładunków elektrycznych.


Krzysztof Cieniawski

Zimowy wypad na stok narciarski Wierchomla 2012

Wycieczka na stok Wierchomla 2012 

 W dniach 7-9 marca 2012 roku uczniowie naszej szkoły zabrali narty oraz deski i wybrali się na stok. W tym roku odwiedziliśmy kompleks narciarski Wierchomla. 

Propozycje klas w roku szkolnym 2013/2014

 Oddział A    Klasa matematyczno-fizyczno-geograficzna
z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki geografii.

Po pierwszej klasie istnieje możliwość zmiany profilu kształcenia.


 Oddział B    Klasa humanistyczna
z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, języka angielskiego
i geografii.

 Po pierwszej klasie istnieje możliwość zmiany profilu kształcenia.


Oddział C     Klasa biologiczno-chemiczna
z rozszerzonym programem nauczania  
biologii   i chemii

Po pierwszej klasie istnieje możliwość zmiany profilu kształcenia.

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2013/2014

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Konkurs języka angielskiego w Zakopanem

    13 marca 2012 r. odbył się drugi etap konkursu języka angielskiego, organizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem.
    Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów. W konkursie, który odbył się w siedzibie Kolegium w Zakopanem, wzięło udział 120 osób, spośród których osoba z najlepszym wynikiem zdobyła 70 punktów.
    Nasi uczniowie osiągnęli następujące wyniki punktowe:
Krzysztof Nawara – 58 punktów
Sylwester Sowa – 54 punkty
Alina Lach – 47 punktów
Aleksandra Zając  – 38 punktów.


Wojciech Pękalski

Sukcesy na konkursie recytatorskim

    Z przyjemnością informujemy, że  wśród zwycięzców eliminacji  powiatowych  57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego znalazła się nasza uczennica – Justyna Kowalcze. Tym samym została zakwalifikowana do dalszego etapu tego konkursu, który odbędzie się niebawem w Nowym Sączu. Justyna wystąpiła w kategorii „recytacja”.
W innej kategorii -„wywiedzione ze słowa” – wyróżnienie zdobyła Alina Lach.
Wyróżniona została także recytacja absolwentki naszej szkoły, Izabeli Kowalczyk.
Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gorce24.pl

Sukces na konkursie literackim

  Zawiadamiamy z wielką satysfakcją, że opowiadanie Klaudii Czyszczoń pt. „Drugie życie” zostało zauważone i docenione przez jury konkursu literackiego „Mikołajki”, które zdecydowało się przyznać  mu III miejsce.
Gratulacje! 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

    Na 1 marca przypada na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011r. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspominamy wtedy żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945 – 1956, w trudnych czasach komunizmu, pojęli nierówną walkę o wolną Polskę.
    Z tej okazji uczniowie klasy IIa, tj. Łukasz Nowak, Jakub Dyrcz oraz Krzysztof Cieniawski, pod kierunkiem p. Iwony Wróbel – Żarnowskiej, przybliżyli nam historię bohaterów tamtych lat, organizując okolicznościową akademię, apel poległych oraz wyświetlając film pt. „Tajny współpracownik”. 
 

 

Maria Stożek w etapie centralnym XXXV Olimpiada Języka Niemieckiego

    W dniu 11.02.2012 w Krakowie w Instytucie Filologii Germańskiej UJ odbyły się eliminacje okręgowe XXXV Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. Etap okręgowy składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Warunkiem zakwalifikowania się do częsci ustnej było napisanie testu i uzyskanie co najmniej 85% punktów.
    Maria Stożek, uczennica klasy IIIb II LO w Rabce-Zdroju obie części eliminacji okręgowych ukończyła pomyślnie i zakwalifikowała się do finału XXXV OJN, który odbędzie się w dniach 30.marca – 1. kwietnia 2012r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych, ul. Piekary 5 i Katedrze Skandynawistyki UAM, al. Niepodległości 4.
 

Umowy stypendialne podpisane

    Dwie uczennice II LO w Rabce-Zdroju z klas biologiczno-chemicznych – Anna Świerk /1c/ i Joanna Rypel /2c/ otrzymały roczne stypendium  w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

    Program stypendialny to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych to indywidualne, finansowe  wsparcie ucznia w wysokości 6000 złotych. Stypendium powinno zostać w całości przeznaczone na realizację celów edukacyjnych wymienionych w Indywidualnym Planie Rozwoju ucznia, związanych z poszerzeniem wiedzy, rozwijaniem zdolności i umiejętności. Opiekunem dydaktycznym uczennic jest mgr Jacek Sobczyk.
 

XLII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

    Barbara Piątkowska zakwalifikowała się do  etapu ustnego eliminacji okręgowych XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.  Uczennica p. Barbary Luberdy  znalazła się w gronie 28 osób z Małopolski, które odniosły sukces w pierwszej, pisemnej części eliminacji okręgowych /interpretacja tekstu literackiego, rozwiązanie testu językowego/.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie olimpiady polonistycznej.