Miesięczne archiwum: Październik 2012

Zajęcia w Ogrodzie Doświadczeń

    Dnia 6 września, a dokładniej w pochmurny czwartek pierwszego tygodnia nauki fuzja klas matematycznych (2-giej i maturalnej) wyruszyła na wycieczkę przedmiotową z fizyki do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. 

VI Małopolska Noc Naukowców z udziałem biol-chemu

      28 września 2012 roku 67 uczniów klas biologiczno-chemicznych II LO wzięło udział w szóstej edycji „Małopolskiej  Nocy Naukowców”. W tym roku rozpoczęliśmy  od zajęć  w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie przenieśliśmy się do Instytutu Nauk o Środowisku UJ. Później przejechaliśmy do Instytutu Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zwiedzaliśmy Pracownię Chemii Sądowej, Pracownię Mikroskopową, Pracownię Badań nad Trwałością i Degradacją Papieru, Pracownię Spektroskopii Laserowej i Pracownię Rentgenograficzną. Część grupy w tym czasie była na zajęciach w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Małopolską Noc Naukowców zakończyliśmy w Uniwersytecie Rolniczym w Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, gdzie „poskramialiśmy węże”, „niańczyliśmy pisklęta” i „tresowaliśmy świnki morskie”.

Zobacz zdjęcia