Miesięczne archiwum: Listopad 2012

Miejskie obchody Święta Niepodległości

    W dniu Święta Niepodległości reprezentanci naszej szkoły udali się na uroczystą mszę do rabczańskiego kościoła pw. św. Teresy. Kazanie wygłoszone przez ks. proboszcza Dariusza Pacułę, o roli rodziny w społeczeństwie, uświadamiało, że to właśnie ona kształtuje młodych obywateli Polski.  Po mszy poczet sztandarowy II LO w Rabce-Zdroju dołączył do uroczystego przemarszu  na cmentarz przy ul. Orkana, gdzie złożono kwiaty  – symboliczne podziękowanie żołnierzom, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej lub byli ofiarami  wojennych wyroków śmierci. Następnie pani burmistrz miasta odczytała fragment listu przedstawiającego tych rabczan, którzy dzielnie walczyli o niepodległą Polskę. Zakończeniem dnia był koncert lokalnej orkiestry dętej, hucznie kończący oficjalne obchody Święta Niepodległości.
11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Dzień odzyskania niepodległości w Polsce obchodzony jest corocznie, ku czci tych, dzięki którym możemy żyć dziś w wolnym kraju. W tym dniu przypominamy sobie, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są czymś trwałym – są czymś, co trzeba pielęgnować.

Beata Pyka  (IIa)

Szkolne obchody Święta Niepodległości

      11 listopada tego roku przypada 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to było uwieńczeniem wielu lat starań Polaków – ich trudnej drogi do wolności. Dzień ten w naszej szkole został uczczony akademią, przygotowaną przez klasę I technikum. Przedstawiła ona najważniejsze wydarzenia w historii, te, które doprowadziły do upadku Rzeczypospolitej i które stanowiły próbę wyzwolenia jej spod panowania zaborców. Całości dopełniły patriotyczne pieśni oraz wiersze, wprowadzające nastrój powagi, skłaniające do zadumy nad losami tych, którzy oddali życie w imię wolnej Polski. Akademia zakończyła się odśpiewaniem „Roty” – prawdziwego manifestu polskości. Utwór ten przypomina o potrzebie budzenia poczucia tożsamości narodowej i uświadamia, że bycie Polakiem to duma, ale i obowiązki.


Justyna Kubińska (IIc)

Klasy humanistyczne na konferencji naukowej

     Chcąc przywołać wspomnienie zbrodni, dokonanej na naszych rodakach w I poł. XX wieku, klasy pierwsza i druga profilu humanistycznego 5 listopada br. wzięły udział w projekcie – prelekcji „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.. Dramatyczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1934-1944”.
Prowadzący spotkanie dr Maciej Korkuć, naczelnik Biura Edukacji Narodowej Publicznego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, uświadomił  słuchaczom, że coraz więcej młodych ludzi zapomina o dramatycznych wydarzeniach XX w., o tragediach, które dotknęły naszych przodków.  Dlatego celem projektu jest kultywowanie pamięci o zdarzeniach, poszukiwanie prawdy o nich i budowanie świadomości narodowej w młodym pokoleniu.
Spotkanie było również  niepowtarzalną okazją, by wysłuchać wzruszających wspomnień ludzi żyjących  w czasach II wojny światowej.

Klaudia Hadwiczak (IIb)


Założenia projektu i jego  regulamin możemy znaleźć na stronie: www.ipn.gov.pl

 

Konkurs fotograficzny „Jesienno-zimowe spotkanie z przyrodą”

 Regulamin

1.  Organizatorem konkursu fotograficznego jest II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.

2.  Uczestnikami konkursu fotograficznego mogą być obecni uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju.

3.  Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może zgłosić od jednego do pięciu zdjęć o tematyce przyrodniczej. Zdjęcie musi dotyczyć organizmów żywych /bakterie, rośliny, grzyby, protisty lub zwierzęta, z wyjątkiem człowieka/ w ich naturalnym środowisku bytowania i ma być wykonane na  terenie Polski w okresie  od 1 października 2012 roku do 28 lutego 2013 roku.

Dzień Nauczyciela i ślubowanie klas pierwszych

    12 października w naszej szkole odbyły się Dzień Nauczyciela, przygotowany przez klasę IIc, oraz uroczystość ślubowania klas pierwszych, zorganizowana przez klasę IIa.
    Tego dnia  o godz. 11.00 cała szkoła – uczniowie oraz pedagodzy – zebrała się na sali gimnastycznej, specjalnie na tę uroczystość przygotowanej, gdzie złożono życzenia wszystkim nauczycielom. Następnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych.
    Klasa IIc przygotowała część artystyczną poświęconą pedagogom. Była to muzyczna interpretacja każdego z przedmiotów szkolnych oraz swoisty koncert życzeń.
    Niespodzianką dla pierwszaków było komiczne przedstawienie przygotowane przez IIa, będące  parodią szkolnych lekcji, na szczęście – jak podkreślili wykonawcy – lekcji, których osobiści nie znają.


Ewelina Dudzik (Ia)

 

Zobacz zdjęcia

Pożegnanie księdza Włodzimierza Kurka

    19 września odbyło się uroczyste pożegnanie ks. Włodzimierza Kurka, katechety w roku szkolnym 2011/2012. Uczniowie II LO –  angażujący się także w działalność grupy apostolskiej,  założonej przez księdza Włodzimierza – przygotowali prezentację multimedialną, poświęconą jego licznym szkolnym, i nie tylko, inicjatywom. W ten sposób wszyscy podziękowali księdzu Kurkowi za pełną oddania i pasji pracę.
Jeszcze raz życzymy Księdzu, by zawsze czuwała nad nim Opatrzność Boża oraz  by mile wspominał Zespół Szkół w Rabce-Zdroju.


Joanna Trybuła (IIb)

Fizycy na Małopolskiej Nocy Naukowców

    28 września uczniowie klas mat-fiz-geo (Ia i IIa) pod opieką profesorów A.Batko-Łazarskiej i Stanisława Osiki wyjechali do Krakowa  na zajęcia w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców. Uczestniczyli w wykładach, pokazach i warsztatach, a także wykonywali  doświadczenia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i na AGH.