Miesięczne archiwum: Grudzień 2012

Klasy humanistyczne na wykładach akademickich w języku angielskim

 

   W czwartek 29 listopada uczniowie klas humanistycznych (w większości) wzięli udział w wykładzie przygotowanym przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    Wykład w języku angielskim wygłosił dr Paweł Laidler. Tematem zajęć były kulisy niedawnych wyborów prezydenckich w USA. Wykładowca w sposób dokładny, ciekawy i zrozumiały omówił wszystkie aspekty tego wydarzenia. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o tym,  jakie to ma dla nas – Polaków –  znaczenie.
    Zajęcia poprzedzała projekcja filmu pt. „Jak zostać królem", co doskonale wpisało się  w tematykę wysłuchanego wykładu.
    Był to pierwszy zorganizowany w tym roku wyjazd profilu na zajęcia w języku angielskim. Na ten rok szkolny przewidziane są jeszcze trzy takie wykłady w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, których tematy dotyczyć będą państw obu Ameryk.

Justyna Filar (IIb)

Stypendium naukowe SAPERE AUSO dla Joanny Rypel

    Joanna Rypel, uczennica klasy 3c biologiczno-chemicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju, została stypendystką Małopolskiej Fundacji Stypendialnej  SAPERE AUSO. Joanna Rypel otrzymała stypendium naukowe za szczególne osiągnięcia naukowe. W roku szkolnym 2011/2012 wygrała zawody   okręgowe  XLI Olimpiady  Biologicznej w Krakowie, a w zawodach centralnych w Warszawie była 16, uzyskując tytuł laureata zawodów III stopnia.

Biol-chem na zajęciach edukacyjnych na Hali Długiej pod Turbaczem

    W dniach 14-16 listopada 2012 roku klasa biologiczno-chemiczna była na wycieczce edukacyjnej w Gorcach. 15 listopada uczniowie klasy 3c II LO wzięli udział w zajęciach w Gorczańskim Parku Narodowym na Hali Długiej pod Turbaczem. Zajęcia prowadził dr inż. Jan Loch, adiunkt Pracowni Naukowo-Edukacyjnej Gorczańskiego Parku Narodowego. Tematem zajęć były „Gorczańskie polany” w kilku aspektach: „Architektura gorczańskich szałasów”, „Dzień w szałasie”, „Funkcje gorczańskich szałasów”, „Zarastanie gorczańskich polan”, „Ptaki gorczańskich polan”, „Świat owadów”.

Zobacz zdjęcia

Wycieczka klas matematyczno-fizyczno-geograficznych w Bieszczady

    W dniach 2 – 5 pażdziernika 2012 r. odbyły się zajęcia terenowe klas mat-fiz-geo o kryptonimie "Głusza". Celem zajęć było zapoznanie  z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym Bieszczadów i Beskidu Niskiego. Informacje o realizacji przyjętego planu zawiera zamieszczone poniżej sprawozdanie.