Miesięczne archiwum: Grudzień 2015

Święta w naszej szkole

Obraz 057

Okres przedświąteczny to w naszej szkole bardzo uroczysty czas. W poniedziałek 21 grudnia odbył się V Konkurs Kolęd, w którym wzięło udział 12 klas. Każdy występ polegał na wykonaniu jednej przygotowanej wcześniej kolędy i pastorałki. Klasowe prezentacje oceniało jury złożone z przedstawicieli grona pedagogicznego oraz członka Samorządu Szkolnego.

Najwyższy laur zdobyła klasa IIb za „W żłobie leży” oraz „Kolędę dla nieobecnych”. Drugie miejsce przypadło klasie IVt, trzecie – Ic. Po klasowych występach pięknie zaprezentowała się jeszcze solowo uczennica klasy IC – Anna Rabska. Wszystkim laureatom i wykonawcom gratulujemy oraz dziękujemy za wspaniałe zaangażowanie.

Z kolei we wtorek 22 grudnia najpierw klasy spotkały się ze swoimi wychowawcami na wigiliach klasowych, a następnie wszyscy uczniowie oraz całe grono pedagogiczne obejrzało jasełka przygotowane przez połączone siły klas IIc oraz IIt. Na zakończenie pani Dyrektor wszystkim obecnym na sali życzyła udanego spędzenia świątecznej przerwy w gronie rodzinnym.

Wesołych Świąt!

Wycieczka klas humanistycznych na UJ

Jeszcze w okresie przedświątecznym klasy humanistyczne: Ib oraz IIb wybrały się do Krakowa, by w zaprzyjaźnionym z naszym Liceum Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego wysłuchać ciekawego wykładu dr. hab. Pawła Laidlera. Dotyczył on formowania struktur państwowych w USA w XVIII wieku przez Ojców Założycieli oraz pierwszy amerykańskich prezydentów. Po wykładzie nasi uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, również tych, które dotyczyły studiów na krakowskiej amerykanistyce. Po wizycie na UJ klasy wraz z opiekunami wybrały się do kina, by wspólnie świętować Mikołajki.

instytut uj

„Szlachetna Paczka” w naszej szkole

szlachetna_paczka_2015Od listopada do 9 grudnia w naszej szkole odbyła się zbiórka na akcję Szlachetna Paczka, która miała na celu zebranie dobrowolnej kwoty, na rzecz pomocy ubogim rodzinom w najbliższej okolicy. W akcję zaangażowały się wszystkie klasy licealne oraz technikum. Za zebrane środki zakupiono rzeczy potrzebne rodzinom, między innymi węgiel, ubrania i artykuły spożywcze. Cel został osiągnięty i nasza szkoła pomogła trzem rodzinom.

Kinga Luberda (klasa IIb)

Uczniowie II LO w zawodach okręgowych XLII Olimpiady Geograficznej

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej w Warszawie do zawodów okręgowych XLII Olimpiady Geograficznej, które odbędą się  6 – 7 lutego 2016 roku, zostało zakwalifikowanych dwoje uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju.

Aleksandra Figura (klasa IIA) – praca badawcza: „Ślady społeczności żydowskiej w krajobrazie kulturowym Rabki-Zdrój – projekt jednodniowej pieszej wycieczki”

Michał Nowak (klasa IIIA) – praca badawcza: „Znaczenie i wpływ Łososiny na kształtowanie się przestrzeni osadniczej w miejscowości Dobra”

Wizyta w Operze Krakowskiej

opera

W zeszły piątek, tj. 20 listopada 2015 roku, grupa uczniów oraz nauczycieli z naszej szkoły wybrała się do Opery Krakowskiej. Uczestnicy mogli usłyszeć i obejrzeć słynną „Carmen” G. Bizeta, w reżyserii L. Adamika i pod batutą T. Tokarczyka.

Czytaj dalej