Miesięczne archiwum: Październik 2018

Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie uczniów klas pierwszych

12 października w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W krótkim przemówieniu na sali gimnastycznej Pani Dyrektor podziękowała całemu gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły, a także wręczyła swoje nagrody. Do życzeń dla nauczycieli przyłączyli się również członkowie Samorządu Szkolnego, wręczając kwiaty. Dodatkowo uroczystość uświetniła bardzo ciekawa akademia przygotowana przez klasę I C, dla której inspiracją były Mickiewiczowskie „Dziady”.

Po tej części przyszedł czas na kolejną, czyli pasowanie uczniów klas pierwszych oraz ślubowanie na sztandar szkoły. W krótkiej zabawie sprawdzającej wiedzę, poczucie humoru i umiejętności autoprezentacji, klasa II A sprawdziła pierwszaków. W tym roku rywalizację wygrała I T. Gratulujemy!

Bardzo nam miło powitać w naszych szeregach nowych uczniów – życzymy Wam samych sukcesów, satysfakcji i dumy z bycia członkiem wielkiej Rodziny Szkół Tischnerowskich.

BIOL-CHEM NA DIAGNOZIE WRZEŚNIOWEJ Z CHEMII

29 września grupa uczniów z klas 3C i 3D przystąpiła do próbnej matury z chemii, którą przygotowali profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Próbny egzamin maturalny poprzedziła prezentacja multimedialna, w której zostały przedstawione kierunki studiów na Wydziale Chemii UJ. Następnie powitano licznie przybyłych uczniów i rozdzielono ich na dwie sale wykładowe. Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie z arkuszem maturalnym, a dla innych okazja, by sprawdzić poziom swojej wiedzy. Mamy nadzieję, że to doświadczenie pomoże naszym uczniom w przygotowaniu się do właściwej, majowej matury. Z profesorami UJ niektórzy spotkają się już za kilka tygodni na pierwszych warsztatach powtórkowych z chemii pt. „Ostatni dzwonek przed maturą”.

Śladami rabczańskich Żydów – spacer klasy II B z panem Narcyzem Listkowskim

Gdyby rabczańskie domy mówiły, zdradziłyby niejedną tajemnicę.  Ponieważ jednak milczą, trud  odkrywania przeszłości spada na jej mieszkańców.  Nie każdy chce, nie każdy potrafi, na szczęście są pasjonaci. Na przykład pan Narcyz Listkowski.  Dzięki niemu wiedza na temat Rabki  i jej żydowskich mieszkańców wyłania się z niebytu, a historia przestaje być zimna i anonimowa. Mieli okazję przekonać się o tym uczniowie klasy II B, którzy wraz z wychowawczynią, prof. Tokarczyk-Wróbel, odbyli pieszą wędrówkę po dawnej żydowskiej Rabce.

Dziękujemy panu Narcyzowi za sentymentalny spacer po naszej miejscowości i rzetelny wykład na temat jej  wciąż odkrywanej żydowskiej  historii.

Internetowa rozmowa z holenderskimi uczniami

25 września kilkunastu wybranych uczniów z naszej szkoły wzięło udział w internetowej rozmowie z uczniami holenderskiej szkoły College Den Hulster. Od kiedy ruszyła anglojęzyczna wersja strony internetowej naszego liceum, gdzie między innymi informujemy o otwartości na wymiany międzyszkolne i wszelkiego rodzaju współpracę, szkoły zagraniczne mają możliwość zapoznania się z naszą działalnością i skontaktowania z nami. I tak z okazji międzynarodowego dnia języków, nauczyciel  z Holandii we współpracy z panią profesor Wolską oraz profesor Keating zorganizowali rozmowę poprzez popularny komunikator Skype. Okazała się ona bardzo trafionym pomysłem, a po projekcie otrzymaliśmy z Holandii mail o następującej treści:

My students were very positive about the skype project. They were impressed with your students’ command of the English language and about the way your students had prepared the assignment. Despite some technical issues I feel that the project was successful.

Czytaj dalej

Biolchemy na XII Małopolskiej Nocy Naukowców

28 września 2018 roku 50 uczniów klas biologiczno-chemicznych II LO w Rabce-Zdroju /1c, 2c/ wzięło udział w dwunastej edycji „Małopolskiej Nocy Naukowców” w Krakowie. W tym roku rozpoczęliśmy zajęcia w Instytucie Biologii na Uniwersytecie Pedagogicznym wykładem dr. hab. prof. UP Krzysztofa Pisy „Tajemnice nietoperzy”, a później w grupach odbyły się warsztaty: „Owady i roztocze szkodniki magazynowanych produktów spożywczych – problemem, z którym nie może uporać się świat”, „Co mówią słoje? – Historia zapisana w drewnie”, „Kleszcze – niebezpieczne roztocza. Znaczenie medyczne i weterynaryjne najczęściej występujących w Polsce gatunków kleszczy”, „Detektyw środowiskowy na tropie”. MNN 2018 zakończyliśmy na pokazach, obserwacjach, warsztatach w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR /„Wybrane choroby zwierząt laboratoryjnych”, „Histologiczny i histopatologiczny pokaz tkanek zwierząt – świat mikroskopii”, „Zostań chirurgiem”, „Pokaz obrazów RTG wybranych jednostek chorobowych”, „Osteologia w pigułce, czyli co to za kości?”/ i na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego /„Konie”, „Jak pasożyty opanowują swoich właścicieli?”, „Ryby i ich tajemnice”, „Pod mikroskopem…”, „Prezentacja jaj różnych gatunków drobiu”/. Największą jednak atrakcją okazał się pokaz egzotycznych zwierząt zorganizowany przez sklep zoologiczno-terrarystyczny „Bazyliszek”, podczas którego można było wejść w bezpośredni kontakt z wężem, jeżem, pająkiem czy też… skorpionem.

Zobacz zdjęcia

Geografowie na zajęciach terenowych z geologii

25 września 2018 r. w ramach współpracy II LO z Katedrą Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH na obszarze zrębu tektonicznego Krzemionek i w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej Bonarka zostały przeprowadzone zajęcia terenowe z geologii. Celem zajęć było poznanie budowy geologicznej południowej części Bramy Krakowskiej oraz struktur tektonicznych występujących na tym obszarze. Krzemionki Podgórskie stanowią izolowany zrąb tektoniczny należący do południowowschodniej części monokliny śląsko-krakowskiej. Powstanie na tym terenie struktur tektonicznych nieciągłych jest wynikiem orogenezy alpejskiej, kiedy to ta część monokliny śląsko-krakowskiej pod wpływem nacisku nasuwających się Karpat rozpadła się szereg różnej wielkości rowów i zrębów tektonicznych. W obrębie zrębu znajduje się utworzony w nieczynnym kamieniołomie Rezerwat Przyrody Nieożywionej Bonarka, który jest jednym z najcenniejszych na terenie Polski i unikatowym w skali europejskiej obiektem geoturystycznym. Szczególnie interesująca jest odsłaniająca się w dnie kamieniołomu powierzchnia abrazyjna ścinająca stropową część wapieni górnojurajskich. Powierzchnia taka powstaje w trakcie licznych transgresji, czyli powolnego wkraczania morza na ląd zbudowany z twardych skał. Uzupełnieniem zajęć terenowych były wykłady na AGH poświęcone czasowi geologicznemu, wybranym metodom określania wieku skał, elementom mineralogii, petrografii i tektoniki. Zajęcia w odkrywce geologicznej jak i na uczelni prowadził dr inż. Piotr Strzeboński.

Zobacz zdjęcia

Mat-fizy w Krakowie

25 września był dla maturzystów z profilu mat-fiz dniem „fizyka-doświadczalnika”. Przedpołudnie uczniowie spędzili w pracowni studenckiej Zakładu Fizyki UR w Krakowie, wykonując doświadczenia pod czujną opieką dr. Piotra Janasa. Wyznaczali, m.in. długość fali światła laserowego, ogniskowe soczewek, współczynniki rozszerzalności różnych materiałów i sprawność urządzeń grzewczych, badali napięcie powierzchniowe oraz widma emisyjne i absorpcyjne gazów i cieczy. Spektrofotometr, refraktometr, ława optyczna, dylatometr, kapilara – te wcześniej abstrakcyjne pojęcia stały się konkretnymi narzędziami pracy fizyka.

Popołudnie wypełniły zajęcia w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema. Tu działanie praw fizyki można było poznawać bardzo obrazowo, często na wesoło i w formie zabawy. Wiele zjawisk z mechaniki, hydrostatyki, magnetyzmu, akustyki i optyki zostało zaprezentowanych i wytłumaczonych w prosty sposób.

Ostatnimi zajęciami były warsztaty z „mroźnej fizyki”. Szereg doświadczeń z suchym lodem i ciekłym azotem zakończyły efektowne pokazy wytwarzania gęstej sztucznej mgły, jaką możemy oglądać często podczas koncertów i pokazów rewiowych.

Zobacz zdjęcia

Biolchemy „pod namiotami” w Beskidzie Wyspowym

W dniach 19-21 września 2018 roku „zjednoczone siły” biol-chemów /2c, 3d/ i ich „miłośnicy” byli na trzydniowej, namiotowej wycieczce w Beskidzie Wyspowym. Pierwszego dnia uczniowie przeszli trasę: Mszana Dolna – Czarny Dział – Ćwilin /nocleg/, drugiego: Ćwilin – Jurków – Mogielica – Krzystonów – Polana Wały /nocleg/, a trzeciego przeszli trasę: Polana Wały – Jasień – Kobylica – Ostra – Mszana Dolna. Jak było? – Ci co byli wiedzą, a Ci co nie byli, niech żałują, pogoda dopisała…

Zobacz zdjęcia