Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów (w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych). Są to:
1. Podstawy technik informatycznych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Usługi w sieciach informatycznych
Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno do pracy, jak i coraz częściej w: życiu codziennym każdego obywatela Europy. ECDL zwiększa możliwość znalezienia pracy dla wielu grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
· szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
· powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
· poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
· poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL jest dokumentem powszechnie akceptowanym przez pracodawców w całej Europie. Służy on do:
· przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
· podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
· wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
· opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
· umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.
Fakt zdania egzaminów odnotowywany jest przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Następnie jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Na zdanie wszystkich 7 modułów przeznaczone są 3 lata, liczone od rozpoczęcia pierwszego egzaminu.

Za ECDL pobierane są opłaty. Kolejno:

· 50 zł (40 zł) za Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych
· 50 zł (40 zł) za Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
· 30 zł (25 zł) za egzamin z poszczególnych modułów
Dodatkowo istnieje szansa na zdanie tzw. ECDL Advanced. Obejmuje 4 egzaminy praktyczne z następujących modułów:
1. Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
2. Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
3. Bazy danych, poziom zaawansowany
4. Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany
Każdy z egzaminów ECDL-A jest niezależny od posiadanych certyfikatów ECDL. Po zdaniu egzaminu wydawany jest oddzielny certyfikat ECDL-A z określonego modułu.

Cena poszczególnych modułów ECDL Advance wynosi 150 zł.